Miroslav Antić
(1)
1932 
1986 
Miroslav Antić
1932-1986 
Name:
Miroslav Antić
Nickname:
Birth name:
Miroslav Antić
Date of birth:
1932. March 14.
Town of birth:
Mokrin
Deceased:
1986. June 24.

"Моје песме нису песме, него писма свакоме од вас. Оне нису у овим речима, већ у вама, а речи се употребљавају само као кључеви, да се откључају врата иза којих нека поезија, већ доживљена, већ завршена, већ много пута речена, чека затворена да је неко ослободи..."