Miroslav Antić
(1)
1932 
1986 
Miroslav Antić
1932-1986 
Name:
Miroslav Antić
Spitzname:
Geburtsname:
Miroslav Antić
Geburtsdatum:
1932. März 14.
Siedlung der Geburt:
Mokrin
Verstorben:
1986. Juni 24.
Ein anderes Zitat Ein anderes Zitat
Speichern des Zitats Speichern des Zitats

"Моје песме нису песме, него писма свакоме од вас. Оне нису у овим речима, већ у вама, а речи се употребљавају само као кључеви, да се откључају врата иза којих нека поезија, већ доживљена, већ завршена, већ много пута речена, чека затворена да је неко ослободи..."