Jogi nyilatkozat

 

A www.lapidaris.com weboldal Üzemeltetője, az OLINFORM SYSTEM Kft. (4600 Kisvárda, Szent László út 32., cégjegyzékszám: 15-09-082363, adószám: 25082795-2-15, a továbbiakban Üzemeltető)képviseletében eljárvaaz alábbi jogi nyilatkozatot tesszük.

 1. A weboldal domain neve felett rendelkezésre kizárólag az Üzemeltető jogosult.
 2. A weboldal abból a célból jött létre, hogy az általa tervezett és gyártott Lapidaris rendszert, annak célját, szellemiségét, az annak működésével kapcsolatos információkat bemutassa, a rendszert értékesítse, használatát lehetővé tegye, informatikai üzemeltetését biztosítsa.
 3. Fenti tevékenységek keretében az Üzemeltető a honlapon tájékoztatókat, szabályzókat tesz közzé, hogy biztosítsa a felhasználók lehető legpontosabb tájékoztatását, szolgáltatásainak vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történő nyújtását. Ugyanakkor Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az általa megosztott tartalmakat bármikor, egyoldalúan módosítsa, melyet közzé tesz jelen weboldalon.
 4. Üzemeltető tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak személyes adatait, ezért az adatkezelés során az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében foglalt adatvédelmi alapelveknek megfelelő adatkezelési tevékenységre törekszik.
 5. Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által megosztott, közzétett tartalmakért, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal célját és szellemiségét sértő, vagy jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző tartalmakat a weboldaláról előzetes tájékoztatás nélkül eltávolítson.
 6. Üzemeltető kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.
 7. A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – az Üzemeltető tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak az Üzemeltető kifejezett írásos engedélyével történhet.
 8. A Lapidaris rendszer Üzemeltető saját szoftvereként és képzőművészeti alkotásaként történő nyilvántartásba vételének – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kibocsátott – tanúsítvány száma: 006978
 9. Üzemeltetőnek a weboldalon található márka- és védjegyek felett kizárólagos tulajdonjoga és rendelkezési joga van, ezért tilos azok 8-as pontban felsorolt módon történő felhasználása.
 10. Az Üzemeltető által más Szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok felhasználása szintén jogsértőnek minősül.
 11. Az Üzemeltető fentiek alapján minden jogot fenntart az általa közzétett tartalmak, vagy azok részeinek, illetve a bejegyzett védjegyek illetéktelen használatából eredő szerzői jogi, versenyjogi és tulajdonjogi igények tekintetében.
 12. Az Üzemeltető bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.
 13. A jelen jogi nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdéseit e-mailben küldje el a következő címre: info@lapidaris.com, levelére 30 napon belül érdemi választ adunk.
 14. Üzemeltető arra törekszik, hogy a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és használhatóságát biztosítsa, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a weboldal saját elhatározásból történő megszüntetésére. 

A LAPIDARIS megjelölés az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala által, 017932599 számon védjegylajstromba vett szellemi termék. A védjegy jogosultja az üzemeltető. Az üzemeltető minden jogot fenntart a LAPIDARIS megjelöléssel kapcsolatban. 

A jogosult kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegy módosítása, másolása, sokszorosítása, közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint tilos más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

A webhelyen megjelenített védjegyet a jogosult előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a jogosult megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A védjegyoltalomból eredő jogok megsértéséhez polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények fűződnek.

Nyíregyháza, 2018. július 5.

 

Jogi nyilatkozat letölthető verzió