Miroslav Antić
(1)
1932 
1986 
Miroslav Antić
1932-1986 
Nome:
Miroslav Antić
Data di nascita:
Anno di nascita:
Miroslav Antić
Mese di nascita:
1932. marzo 14.
Citazione:
Mokrin
Data:
1986. giugno 24.
Salva e continua Salva e continua
storia della vita storia della vita

"Моје песме нису песме, него писма свакоме од вас. Оне нису у овим речима, већ у вама, а речи се употребљавају само као кључеви, да се откључају врата иза којих нека поезија, већ доживљена, већ завршена, већ много пута речена, чека затворена да је неко ослободи..."