„príbeh vytesaný do kameňa”

Prihlásenie

Vaša e-mailová adresa, s ktorou ste sa v skorších zaregistrovali.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Zabudli ste svoje heslo? Kliknite tu!
Ešte nemáte prístup? Pre ďalšie informácie kliknite sem!
Systém Lapidaris pozostáva z dvoch hlavných častí, z Kameňa, ktorý sa umiestni na hrob zosnulého, a z k nemu pripojenej on-line osobnej stránke, dostupnej na webovej stránke www.lapidaris.com. K systému je možné pripojiť sa prostredníctvom zakúpenia Lapidaris Kameňa. Prihlásenie sa zákazníkom, ktorý vykonáva úpravu profilovej karty zosnulého/zosnulej, respektíve zákazníkom ktorému boli pridelené administrátorské práva. K spomienkam nie je potrebné prihlásenie sa do systému Lapidaris.
Lapidaris