József Simon
AUTHENTISCHE GEDENKSEITE
AUTHENTISCHE
GEDENKSEITE
 
1914 
József Simon
1914