Samu Schvarz
AUTHENTISCHE GEDENKSEITE
AUTHENTISCHE
GEDENKSEITE
1892 
1914 
Samu Schvarz
1892-1914 
Name:
Samu Schvarz
Spitzname:
Geburtsname:
Schvarz Samu
Geburtsdatum:
1892
Siedlung der Geburt:
Kisvárda
Verstorben:
1914. November 27.
Ein anderes Zitat Ein anderes Zitat
Speichern des Zitats Speichern des Zitats

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Samu Schvarz Lebensgeschichte
Schvarz Samu Kisvárdán született, 1892-ben. Nőtlen férfi volt, amikor 1914. november 27-én, bécs egyik kórházában életét vesztette. A 65. közös gyalogezredben szolgált, hadapródként.

Mária Terézia nővér levele.

Az Egyenlőség irja: Schwarcz Ármin kisvárdai szabónak Samu fia a harctéren küzdött. Schwarcz Samu hivatalnok volt Kisvárdán a Mezőgazdák Bankjában, éppen önkéntes évét szolgálta a 65-ik gyalogezredben, s zászlós volt, mikor a háboru kitört. Röviden megkapta hadnagyi kinevezését. A déli harctéren november 3-ikán sulyosan megsebesült. Elvitték Bécsbe a Pálffy-kórházba, a hol odaadóan ápolták. November 29-én temették el. Szülei nem is lehettek ott a temetésen. De Schwarc Ármin egy héttel fia halála után a következő levelet kapta:

Bécs, 1914. december 1.

Igen tisztelt Schwarc ur! Nagyon szerettem volna hős, ifju fia koporsójára koszorut tenni annak jeléül, hogy az ápolónők hűséggel emlékezetükben tartják ezt a bátor, türelmes fiiatal embert. De, mert az önök szertartása nem engedi meg a virág adományt, postautalványon 100 koronát bátorkodom küldeni önnek azzal a szives kéréssel, hogy oszsza szét többi gyermeke között. Kérem kedves fia emlékére, ne vegye ezt rossz néven nekem. Oly sokat voltam körülötte, hogy bizonyára teljesiti kérésemet és olyan jóindulattal fogadja mint a hogy én gondolom. Szivből fakadó üdvözlettel gondol önre mély fájdalmában Mária Terézia nővér, Pálffy-kórház.

A levél írója, mint a bánatos szülők csak később tudták meg, Mária Terézia főhercegasszony, a király sógornője, a meggyilkolt trónörökös anyja. Ő a Pálffy-korház önkéntes ápolónője, ki heteken át odaadással és szeretettel ápolta Schwarc Samu hadnagyot.