Микола Проценюк
AUTHENTISCHE GEDENKSEITE
AUTHENTISCHE
GEDENKSEITE
1958 
2017 
Микола Проценюк
1958-2017 

Микола Geburtsdatum: 1958.12.14.
Микола Geburtsort: {Birthcity}

Child

Микола Todeszeitpunkt: 2017.01.27.

Grave