Béla Gyüre
(15)
1946 
2002 
Béla Gyüre(Titkár)
1946-2002