Mátyás István
1888 
1970 
Mátyás István
1888-1970 
Név:
Mátyás István
Becenév:
Születési név:
Mátyás István
Születési idő:
1888. augusztus 03.
Születési település:
Magyarbikal
Elhunyt:
1970. július 31.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Mátyás István élettörténete

Mátyás István

Mátyás István Magyarbikalon született 1888. augusztus 3-án, apja Mátyás István földbirtokos/földműves, anyja Kupa Erzsébet. A középiskolát és tanítóképzőt (1919-ben) Kolozsváron végezte, majd Ung megye több községében működött. A világháborút a 22. honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagy harcolta végig. 1914. augusztus 21-től 1916. november 2-ig az orosz fronton küzdött. Később az olasz frontra vezényelték, és a világháború befejezéséig ott volt az ezredével. Bronz vitézségi érmet, Károly-csapatkeresztet és vas érdemkeresztet szerzett. A román megszállás után Magyarországra költözött. 1921-ben Tiszaszentmártonban kötött házasságot Sipos Máriával Gyermekei: Ibolya és Kató. Pályin és Zsurkon való tanítás után, 1924-től Záhonyban volt az állami elemi iskola tanítója.

Nemcsak gyakorlati pedagógus volt, hanem a pedagógia elméletével is foglalkozott és publikált is a Szabolcsi Tanító c. folyóiratban. 1928-ban a királyi tanfelügyelő elismerő oklevéllel tüntette ki azokat, akik az iskolán kívüli népművelésben az élen jártak, köztük őt is.

1929-ben a megyei tanítóegyesület közgyűlésén Magunkért-egymásért címmel tartott költői hasonlatokban gazdag felolvasást. Az 1930-as években a megyei pedagógiai szemináriumon tartott előadásokat. 1935-ben a VKM a Nyírbogdányi járásban megbízta a tanulmányi felügyelettel iskolafelügyelői minőségben. 1936-ban mint tanító és iskolafelügyelő a vármegyei pedagógia szemináriumon a kézimunkázásról tartott előadást. Még ez év májusában a minisztérium a záhonyi elemi iskolából augusztus elsejei határral áthelyezte a kisvárdai állami elemi iskolához, majd nyáron a Tiszai járásba nevezték ki körzeti iskolafelügyelőnek. A negyvenes évek első felében is tartott szemináriumokat, mint az elemi tanítója és iskolafelügyelő. Önmagát is képezte, 1929-ben részt vett a tantervet ismertető nyíregyházi tanfolyamon.

Kisvárdán leginkább az iparostanonc iskola igazgatójaként végzett tevékenységével vívott ki elismerést, miközben egy ideig még az állami elemi iskola tanítója is volt. Az 1939/40-es tanévben már igazgató, majd innen ment nyugdíjba, 1954-ben adta át a posztját.

Más irányú elfoglaltságait is ismerjük. Aktív szervezője volt a Vörös Keresztnek, ezért 1932-ben a Magyar Ifj. Vörös Kereszt Végrehajtó Bizottsága az Ifjúsági Vörös Kereszt emlékérmet adományozta neki. 1930-ban „négy nemesen érző, magyarságukért lelkesen küzdő férfiúnak”, köztük Mátyás Istvánnak adott a nemzeti munkavédelem megszervezése és fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért kapott kitüntetést. A hazafiasság valóban buzgott benne, 1936-os adat szerint is a Nemzeti Egység Pártja záhonyi kerületének a vezetője. Kisvárdán tagja volt a presbitériumnak is.

Mátyás István 1970. július 31-én hunyt el Kisvárdán, itt helyezték örök nyugalomra.

Néző István