Чулкова Елена Ивановна
1910 
1954 
Чулкова Елена Ивановна
1910-1954