Елена Ивановна Чулкова
1910 
1954 
Елена Ивановна Чулкова
1910-1954