„memories etched in stone”

Park Juraja Meliša

Memorial information
Country Slovakia
County Nitriansky kraj
City/Town Nové Zámky
Address Tabaková ulica 8
Built 2020
Built by Asociácia sochárov Slovenska
Story of the grave
Usporiadateľ: Resculpture.sk – Asociácia sochárov SlovenskaNázov podujatia: Sochárske sympózium – pocta Jurajovi Melišovi Miesto: Mesto Nové Zámky – Zelené údolie – (Park Juraja Meliša)Vernisáž: 13.9.2020                       Účastníci sympózia – sochári: Rastislav Biarinec, Jozef Kliský, Ľubomír Purdeš   Podnetom pre vznik sochárskeho sympózia v Nových Zámkoch bolo udelenie ocenenia „IN MEMORIAM“ profesorovi,  akad. sochárovi Jurajovi Melišovi (novozámockému rodákovi) a vízia premenovať priestor „Zelené údolie“ na Park Jura...
Read full story
Usporiadateľ: Resculpture.sk – Asociácia sochárov Slovenska

Názov podujatia: Sochárske sympózium – pocta Jurajovi Melišovi 

Miesto: Mesto Nové Zámky – Zelené údolie – (Park Juraja Meliša)

Vernisáž: 13.9.2020    
                   
Účastníci sympózia – sochári: Rastislav Biarinec, Jozef Kliský, Ľubomír Purdeš   

Podnetom pre vznik sochárskeho sympózia v Nových Zámkoch bolo udelenie ocenenia „IN MEMORIAM“ profesorovi,  akad. sochárovi Jurajovi Melišovi (novozámockému rodákovi) a vízia premenovať priestor „Zelené údolie“ na Park Juraja Meliša.

Profesor Juraj Meliš (13.7.1942 Nové Zámky – 22.11.2016 Skalica).

V rokoch 1960 –1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka).
Na Vysokej škole múzických umení pôsobil v rokoch 1973 - 1988, v rokoch 1990 - 2008  viedol sochársky ateliér na VŠVU. V roku 1992 bol menovaný za profesora. Venoval sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. V roku 1966 umiestnil na Hlavné námestie v Nových Zámkoch svoju diplomovú prácu Víťazstvo, zváraný kov (deinštalovanú v roku 2005). Následne ďalšie diela, z nich  plastika pri SOU Novodev, 1980, betón, 300 cm bola zničená v roku 2012. Vzťah profesora Juraja Meliša k Novým Zámkom bol vrúcny a celoživotný. Bol lokálpatriotom a rodáci boli vždy vítaní v jeho ateliéri. Hlásil sa k dedičstvu novozámockého rodáka Lajosa Kassáka, venoval mu viacero pôct,  ktorých bol autorom i organizátorom. Rovnako organizoval a bol účastný pôct profesorovi Jozefovi Kostkovi, svojim kolegom a priateľom. Sochárske sympózium je našou poctou profesorovi Jurajovi Melišovi. Projekt je programovaný na viac rokov. Jeho dramaturgia vznikala v spolupráci s Resculpture.sk – Asociáciou sochárov a žiakmi Juraja Meliša, ktorí sú zároveň účastníkmi projektu.

Sochári:  Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, Akad. soch. Jozef Kliský,  ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Akad. soch. Jozef Kliský je sochárom z regiónu,  stál pri sympóziách detských ihrísk, ktoré koncom 90. rokov realizovala galéria v spolupráci s mestom.  Juraj Meliš bol jeho pedagógom v závere štúdia.

Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD., sú prví absolventi prof. Meliša, obaja pôsobia na katedrách výtvarnej výchovy - Katolíckej univerzity v Ružomberku a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2017  pripravili v Tatranskej galérii v Poprade  výstavu TA-tri Hommage a  Juraj Meliš.

Pri výbere účastníkov prvého ročníka sme prihliadali na  regionálnu príslušnosť a úzku spoluprácu s profesorom Melišom.  

Park Juraja Meliša s dielami jeho žiakov a kolegov má ambíciu sa stať nielen prezentačným, vzdelávacím, relaxačným miestom ale i dôležitým miestom na mape Nových Zámkov,  vhodným pre cielené návštevy. 

Biografia Prof. Akad. sochára Juraja Meliša:

1942 narodil sa 13. júla v Nových Zámkoch 
1960 - 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. Jozefa Kostku
1973 - 1993 pôsobil ako externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
1990 – 2009 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
1991 – bol vymenovaný za docenta 1992 – bol vymenovaný za profesora
2016 – zomrel 22. novembra
1999 -2002 bol vedúcim Katedry sochárstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. Jeden zo zakladajúcich členov združenia Gerulata. Okrem iného organizoval niekoľko výstav poslucháčom z ateliéru profesora Jozefa Kostku, pocty výtvarníkom: Lajosovi Kassákovi, Vladimírovi Preclíkovi, participoval na mnohých albumoch. Mal viacero samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil sa na  významných kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. O jeho tvorbe bolo publikovaných desiatky článkov a štúdií, v rokoch 1993 a 2003 vyšli o jeho tvorbe monografie (autori Katarína Bajcurová a Ivan Jančár). Žil a tvoril v Bratislave.
Samostatné výstavy: 1970 - Prostredie I. Galéria mladých, Bratislava
1971 -  Prostredie II. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 
1973 – Prostredie III. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1974 – Prostredie III. (výber).
Minigaléria Výskumného ústavu veterinářního lékařství, Brno/Medlánky, Česká republika
Juraj Meliš -Fiatal mὕvészek, Budapešť, Maďarsko
1981 – Juraj Meliš -Klub školství a vědy, Brno/ Česká republika
1987 – Monológy -Galéria umenia, Nové Zámky
1988 – Kern – Meliš -Galéria SFVU, Bratislava              
Fila – Jankovič – Meliš. University of houston, Clear Lake Art Gallery, Houston / USA 
1989 - Hulík – Meliš. Átrium Praha / Česká republika
Prostredie II. Malá galéria Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava              
Viktor Hulík – Juraj Meliš  - Vystavnyj zal Kyrovskij rajon, Moskva/ Rusko
1990 - Plastiky (spolu s R. Filom) - Okresní vlastivědní muzeum Bruntál / Česká republika             
Prostredie II. (Spolu s. R. Filom) - Lidová škola umění, Sovinec / Česká republika             
Plastiky - Zámek Sokolov / Česká republika             
Monológy (spolu s E. Ovčáčkom). Gallerie Tiller, Viedeň / Rakúsko 
1991 - Prostredie II. Všeobecná výstava  (100), Ekologický pavilón, Praha / Česká republika
1993 – Bilancia - Štátna galéria Banská Bystrica
1994 – Idea - Galéria Júliusa Jakobyho, Košice             
Bilancia - Galéria mesta Bratislavy, Bratislava             
Výber z tvorby - Galéria umenia,  Nové Zámky              
Plastiky - Galéria SFU, Bratislava 
1996 - Juraj Meliš – Peter Roller, Kresba – grafika. GalériaFrantiška Studeného, Nitra        
1997 – Help – Idea – Monológy.  Galéria Nova, Bratislava 
1998 – Viktor Hulík a Juraj Meliš. Helmut Servas, Kunsthalle, Rodalben / Nemecko 
2000 – Juraj Meliš, Libero animo - Mestská galéria, Rimavská Sobota 
2001 – Premeny času - Galéria slovenskej sporiteľne, Banská Bystrica 
2002 – Kovadlina snov - Slovenská národná galéria, Bratislava 
2004 – Juraj Meliš - Képzὅmὕvészeti Egyetem, Hungaria univerzity of Fine Arts, Budapešť / Maďarsko 
2006 – Ideály a ideológie - CC Centrum, Bratislava 
2007 – Dies irae -Galéria mesta Bratislavy, Bratislava              
Príbehy hory a ľudí - Galéria slovenskej sporiteľne, Bratislava 
2009 – Obludárium - Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
2011 – Juraj Meliš: Kresby 1969 – 1975. Galéria LINEA, Bratislava              
Ad Fontes – K prameňom. Oravská galéria, Dolný Kubín 
2012 – KONTAKTZÓNA - Kassák múzeum, Budapešť / Maďarsko               
Juraj Meliš -Slovenský inštitút, Budapešť / Maďarsko               
Dies irae - Nová síň, Praha/ Česká republika               
Juraj Meliš – DE PRINCIPIO - Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky               
Juraj Meliš – In continuo - Roman Fecik Gallery, Bratislava 

Candles
Lapidaris
No candles are lit at the moment.
Light a candle for the departed by clicking the button below.
Light a candle
Silent words
Lapidaris
No one has written a memorial yet.
Write a memorial about the departed by clicking the button below.
Write memorial
Light a candle
Light a candle in memory of your lost loved one. Please, fill in your name. Adding a message is not required. The candles you light will burn for 7 days on the departed's memorial site.
You can leave a message for your loved one, in which you can tell about a shared experience, or share your thoughts with other relatives, aquaintances, or friends.

The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!

Required field!

You need to check the box that says “I am not a robot”
Edit
The name or names of visitor(s). E.g.: "Béla" or "Béla and family", or you can give full names, it is up to You.
Required field!
Required field!
Enter email address
Sign up with your email address to receive updates about any changes on the memorial page.
The e-mail address you signed up with.
 
Lapidaris