„historia wyryta w kamieniu”

Logowanie

Twój adres e-mail, którym wcześniej został użyty podczas rejestracji.
Nie może pozostać puste!
Nie może pozostać puste!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!
Nie masz jeszcze dostępu? Aby uzyskać więcej informacji kliknij Kliknij tutaj!
System Lapidaris składa się z dwóch głównych części: Kamienia, który może zostać umieszczony na grobie zmarłego oraz internetowego arkusza danych osobowych dostępny na stronie www.lapidaris.com. W celu przystąpienia do systemem, wystarczy kupić Kamień Lapidaris. Kupujący ma możliwość edycji profilu zmarłego lub użytkownicy, którym kupujący przypisał uprawnienia administracyjne. Aby uczcić pamięć zmarłego, nie musisz logować się do Lapidaris.
Lapidaris