„memories etched in stone”

Törzsök Temetkezés

Undertakers
Services
Polgári búcsúztatás, Koszorúk, sírcsokrok, Síremlékek
Polgári búcsúztatás menete:

1. A búcsúztató a ravatalozás helyszínén, egy általa megfogalmazott szöveggel az elhunyt életét mondja el, mely tartalmazhat szépirodalmi művet, család kérésére egyes esetekben éneket.

2. A gyászoló család kérése és igénye szerint elbúcsúztatja az elhunytat családjától, barátaitól, munkatársaitól.

3. Gyászmenet elindul a temetkezési helyre.

4. Végső gyászbeszéd, igény szerint vers, szépirodalmi mű, idézet.

5. A koszorúk elhelyezése után a szónok, majd a gyászoló közönség a családnak részvétet nyilvánít.


A búcsúbeszéd megkezdése előtt halk várakozó zene szól a ravatalozóban vagy a szórásos temetés esetén közvetlenül a szóróparcellánál. A búcsúztató személy a ravatalozóba megérkezve megáll az elhunyt koporsójánál vagy urnájánál, meghajlással tiszteletét fejezi ki és megkezdi a temetési beszédet. Ezzel a momentummal veszi kezdetét a temetési szertartás.

A búcsúztató személy a családdal előre egyeztetett búcsúzó szöveget adja elő, melyben lehetnek versek, énekek esetleg imádságok is. Általánosan elmondható, hogy a beszéd elgondolkoztató momentumokat említ fel ami az elhunyttal történt élete folyamán illetve valamelyest megpróbál megnyugvást hozni a gyászoló egybegyűltek részére.

A ravatalozóból a gyászmenet - élén a búcsúztató személy vezetésével - utolsó útjára kíséri az elhunytat a végső nyughelyéül szolgáló sírhelyhez. Itt a búcsúztató személy egy vers elszavalásával köszön el az elhunyttól és utána a család nevében, a családtagokat egyenként, nevükön felsorolva véglegesen és visszavonhatatlanul örök búcsút vesz szeretett halottunktól.

A koporsó behantolása vagy az urna sírhelybe történő behelyezése után a temetési szertartás lezárásaként, a búcsúztató személy megköszöni a gyászolóknak a megjelenésüket, valamint az emlékezés virágait, majd elsőként lép a közvetlen hozzátartozókhoz és részvétet nyilvánít.


Koszorúk, sírcsokrok


A Törzsök Temetkezés segít a hozzátartozóknak, a tényleges teljes körű szolgáltatás megvalósításában. A temetésre, a temetési helyre kiszállítva vállaljuk kedvező áron minőségi sírcsokrok, koszorúk elkészítését


Síremlékek


A Törzsök Temetkezés az egész évben és a gyász napjaiban is, akár a temetés időpontjára is vállal urnasírok, I-es, II-es síremlékek és kripták felállítását. Célunk a valóban teljes körű segítségnyújtás a hozzátartozók megelégedésére, így a lehető legtöbb súlyt levenni a gyászolók vállára nehezedő teherből.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris