Somogyi Rezső
1828 
1907 
Somogyi Rezső
1828-1907 
Név:
Somogyi Rezső
Becenév:
Születési név:
Somogyi Rezső
Születési idő:
1828
Születési település:
Kisvárda
Elhunyt:
1907. október 06.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Somogyi Rezső élettörténete

Somogyi Rezső

Somogyi Rezsőt (Rudolfot) 1828. november 22-én keresztelték a római katolikus vallás szerint. Apja Somogyi János patikus, anyja Zboray Mária. Az apa vélhetően Kassáról költözött Kisvárdára, ahol 1818-ban megalapította az Arany Oroszlán nevű gyógyszertárat.

Az ifjú 1848 márciusában Pozsonyban volt mint egyetemi hallgató, s Kisvárdára küldött leveleiben beszámolt az országgyűlésben történtekről, illetve a bécsi eseményekről és Kossuth bécsi útjáról. A szabadságharc kitörésekor, októberben önkéntesnek jelentkezett, a 43. honvéd zászlóaljban harcolta végig a háborút és főhadnagyi rangot ért el. Világos után bujdosnia kellett, majd a bécsi egyetemen szerzett gyógyszerész diplomát 1852-ben. Kisvárdán az ún. passzív ellenállás egyik helyi vezéralakja lett.

Nevéhez fűződik a községi elemi iskola megszervezése 1874-ben, az iskola gondnokságának (iskolaszékének) elnöke volt 1879 végéig. A minisztériumban kijárta, hogy az iskola fenntartását vegye át az állam, építsen iskolaépületet, melyhez telket is kormányzati pénzből vásárolhatott Somogyi. 1877-ben átadták a mai Somogyi Rezső Általános Iskola épületkomplexumának legrégebbi részét. Időnként adományokkal segítette az iskolai munkát. Amikor 1899-ben megalakult a polgári fiúiskola, Somogyi Rezsőt saját ingatlanából ingyen adott telket az építendő iskola céljára.

Az 1870-es években a közbirtokossági iskolában a felnőttek részére előadásokat tartott. Tagja volt a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak (1891-es adat), azaz a TIT elődjének. Öt idegen nyelven írt és beszélt. 1884-ben könyvtára közel 2500 kötetet tartalmazott.

Alelnöke volt a Kisvárdai Takarékpénztárnak, tagja a helyi képviselő-testületnek, a megyegyűlésnek, a megyei Régészeti Egyletnek, s maga is gyűjtötte a leleteket. Mintegy 100 darabból álló bronzkincset adott át a megyei múzeumnak. A szabadságharc tárgyi emlékeiből álló gyűjteményét az aradi ereklye múzeumnak ajándékozta. A könyvtárából több darabot a polgári iskolának adott, és 14 ládára valót a Kassai Nemzeti Múzeumnak adományoztak a végakarata szerint. Sokszor juttatott gyógyszert és terményt a szegényeknek.

1888-ban jelent meg az Emléklapok a kisvárdai nemes Casinó-egylet 50 éves történelméből címet viselő munkája. Rezső előbb pénztárosi funkciót töltött be a szervezetben, majd 1862-63-ban és 1878-ban a Kaszinó elnöke volt. 1896-ban a Kisvárda monographiája rövid kivonatban c. kiadványban foglalta össze a település történetét és mutatta be korabeli állapotát. Kisebb cikkeit is ismerjük.

Somogyi Rezső 1907. október 6-án halt meg. 1910-ben utcát neveztek el. 1925-ben a polgári iskola régi tanítványai megfestették az olajképét, a község pedig emléktáblát állíttatott neki, mely mai is látható a róla elnevezett iskolában.

Néző István