Nagy Benő
1864 
1945 
Nagy Benő
1864-1945 
Név:
Nagy Benő
Becenév:
Születési név:
Nagy (Grósz) Benő
Születési idő:
1864. május 30.
Születési település:
Nyírbakta
Elhunyt:
1945. január 24.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Nagy Benő élettörténete

Nagy (Grósz) Benő

Grósz Benő 1864. május 30-án izraelitaként született Nyírbaktán, apja Grósz Izrael, anyja Klein Eszter. 1893. február 14-én állították ki a Magyar Királyi József Műegyetemen szerzett mérnöki oklevelét.

Grósz a Tiszatársulat mérnöke lett, 1893-ban telepedett le Kisvárdán, de ekkor még csak szobát bérelt a Nagyvendéglőben. 1894. december 23-án feleségül vette Széll Etelkát, a kisvárdai izraelita hitközség elnökének a lányát, akitől 3 fia és 3 lánya született. 1903-ban a családi nevét Nagy-ra magyarosította. Lakóhelyük 1896-tól a Szent László utca 37. szám alatt volt, később ez a Schönwald-féle Hitelbank, majd MSZMP-székház lett, jelenleg zeneiskola. A család emlékét ott napjainkban egykisebb tárlat mutatja be.

A kisvárdai építészmérnök nevéhez több közintézmény köthető. A kisújszállási városházának Módi Lajos mérnök által készített tervének megvalósítását a kisvárdai Reismann Hermannal együtt nyerték el. Az építkezés 1899. június 25-én kezdődött meg és 1900. augusztus 15-én befejeződött. Ő volt az, aki megépítette a kisvárdai polgári fiúiskolát. 1903. március 16-án „csendben, a mindennapi élet vásári zaja közepette észrevétlenül” letették az első követ az iskola emeletes épületéhez, 1903. augusztus 14-től pedig megkezdődött az átköltözés az új otthonba. 1914 nyarán Reismannal közösen kapták meg az iskola kibővítésének a lehetőségét (tornaterem, szertár, könyvtár). A polgári iskola építkezésével párhuzamosan folyt egy másik munka is, mert ő nyerte el az I. sz. kisvárdai óvoda megépítésnek a jogát is, és 1903 augusztusában már állt az új épület.

Ezekkel az építkezésekkel szinte egy időben, pályázatot nyújtott be a Munkácson építendő járásbíróság kivitelezésére. A terveket Jablonszky Ferenc budapesti építész készítette. Nagy Benő elnyerte az építkezés jogát és 1904 elején kezdődtek a munkálatok. Az alapkőletétel 1904. június 29-én ment végbe, s noha a kőművesek többször sztrájkoltak, az építkezés gyorsan haladt, őszre elkészült a fogda, 1905 áprilisának végén pedig befejeződött a törvényszéki palota eklektikus palotájának építése. 1905 tavaszán Halmiban nyerte el a Jablonszky tervezte járásbíróság és a fogház felépítésnek jogát, az épületet 1906-ban adták át.

1905-ben Nagy Benő és társa, Wagner Márton jászapáti építőmester ajánlatát fogadták el a dögei református templom építésére. 1905. június 20-án megkezdődött az alapozás, öt hónap alatt elkészült az istenháza.

1913-ban az ő terve alapján emelendőt óvoda és orvosi lakás építését kezdték meg Kisvárdán. A család 1922-ben Debrecenbe költözött. Itt a mérnök az építkezés, tervezés mellett építőanyagok és műszaki cikkek bizományi eladásával is foglalkozott. Nagy Benő 1937-ben áttért a református hitre. Az építész 1945. január 24-én hunyt el Budapesten.

Néző István