Mátyus Zoltán
HITELES EMLÉKOLDAL
HITELES
EMLÉKOLDAL
(77)
1954 
2019 
Mátyus Zoltán
1954-2019 
Név:
Mátyus Zoltán
Becenév:
Születési név:
Mátyus Zoltán
Születési idő:
1954. január 31.
Születési település:
Elhunyt:
2019. február 25.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"„Szerettem volna még élni köztetek, De a sors másképp rendelkezett. Én most elmegyek végleg megpihenni, Odalenn már nem fáj nekem semmi….”"

Mátyus Zoltán élettörténete
A MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKA 339/2019. MHPK Szü. parancsa MAGYAR HONVÉDSÉG HALOTTJÁVÁ NYÍLVÁNÍTÁSRÓL
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. § (2) bekezdése, valamint a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. HM rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján
A MAGYAR HONVÉDSÉG HALOTTJÁVÁ nyilvánítom

Mátyus Zoltán (1954.01.03., an.: Schön Lenke) nyugállományú ezredest.

Mátyus Zoltán nyugállományú ezredes 2019. február 25-én – életének 65. évében – elhalálozott.
Az elhunyt katonai tanulmányait 1972. augusztus 01-én kezdte Debrecenben az MN 48. Gépkocsizó Lövészezred hallgatójaként, majd 1972 decemberétől a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Légvédelmi Tüzér Szakán folytatta tanulmányait. Első tiszti beosztásába – hadnagyi rendfokozattal – 1976. augusztus 20-án került kinevezésre, Nagyorosziba a Csapatlégvédelmi Kiképző Központhoz, technikusi beosztásba, ahol 1978 szeptemberétől rakéta technikus csoportparancsnokként, 1979 szeptemberétől pedig a légvédelmi rakéta  kiképző osztály instruktoraként teljesített szolgálatot. 1981 májusától Budapesten, az MN 160. Általános Műszaki Dandár állományában dolgozott különböző szakbeosztásokban. 1984 szeptembere és 1987 júliusa között Budapesten a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatója volt. Az akadémiai tanulmányai befejeztével az intézmény munkatársaként oktatóként, 1989 júliusától szakcsoportvezetőként, majd 1991 augusztusától ismét oktatóként végezte munkáját. 1992 júliusától a Nemzetközi Katonai Kapcsolatok Igazgatóságán látta el feladatait, ezt követően 1994 áprilisától Kuvaitban ENSZ megfigyelőként, 1995 májusától pedig a Hegyi-Karabahban EBESZ megfigyelőként teljesített missziós szolgálatot. 1997 januárja és 2004 júniusa között az MH nemzetközi missziós szerepvállalása megszervezéséért és irányításáért felelős szervezeteknél (HVK, MIK, MH ÖHK) váltásparancsnokként, a későbbiekben pedig osztályvezető-helyettesként szolgált. Ezen időszak alatt 2002 augusztusa és 2004 januárja között az ENSZ Katonai Összekötő Csoportban (UNMIK-Koszovó) dolgozott egyéni beosztásban. 2004 júliusától az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoki teendőit látta el. Ezen feladatok mellett 2007 decembere és 2008 júniusa között Szarajevóban a Balkáni NATO Egyesített Hadszíntér Parancsnokságán teljesített szolgálatot egyéni beosztásban. 2009 februárja és augusztusa között Afganisztánban az MH 6. Tartományi Újjáépítési Csoportban (PRT-6.) végzett missziós feladatokat. 2009. január 01-től egészen a 2010. június 01-én történt szolgálati nyugállományba vonulásáig az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában teljesített szolgálatot.
A közel 38 évig tartó katonai pályafutása alatt beosztásaiban kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Missziós tapasztalatokban gazdag életpályája során egyike volt azon szakembereknek, akik igen sokat tettek a magyar békefenntartás létrejöttéért, megvalósulásáért. Az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnokaként jelentős része volt abban, hogy 2007-ben az International Military Observer Course (IMOC tanfolyam) első alkalommal vált az ENSZ által akkreditált tanfolyammá.
Hivatásos katonai szolgálatát, beosztását mindenkor a legjobb tudása szerint, becsülettel látta el. Parancsnoki felfogását az első tiszti beosztásától a töretlen tenni akarás, a kiváló szakmai felkészültség, a követelménytámasztás, mindamellett humánus magatartás jellemezte. Ennek eredményeként számos alkalommal részesült elismerésben, 11 alkalommal kapott érdem utáni kitüntetést, melyek között megtalálható a US Army Commendation Medal, a Honvédségért Emlékplakett, valamint 6 alkalommal a Békefenntartásért Szolgálati jel.
Budapest, 2019. március 28.
Korom Ferenc altábornagy

---<+>--- ---<+>--- ---<+>---

The Commander of the Hungarian Defence Forces will provide funeral honours to Retired Colonel Zoltán Mátyus.

Retired Colonel Zoltán Mátyus aged 65 passed away on 25th February, 2019.

He began his military studies on 1st August 1972 as a cadet of the Hungarian People’s Army 48th Mechanised Infantry regiment, then from December 1972, he continued at the air defence artillery department of the Zalka Máté Military Technical College. He was appointed to his first officer’s assignment as a second lieutenant on 20th August 1976 at the Air Defence Training Centre in Nagyoroszi, first as a missile team commander, then, from September 1979, as an instructor of the air defence missile training battalion. From May 1981, he served in Budapest at the Hungarian People’s Army 160th General Engineer Brigade in various specialised positions. Between September 1984 and July 1987, he was a student at the Zrínyi Miklós Military Academy in Budapest. Upon completing his studies at the academy, he worked as an instructor at the academy, from July 1989 as a leader of a specialised team, then from August 1991 as an instructor again. From July 1992, he carried out his duties at the Directorate of International Military Relations. From April 1994, he served in Kuwait as a United Nations military observer, then from May 1995 as a military advisor in the OSCE mission in Nagorno-Karabakh. Between January 1997 and June 2004, he worked at units (HDF Joint Operation Centre) responsible for organising and managing the international military contribution to peace operations of the Hungarian Defence Forces as shift commander, then later on, as deputy department head. During this period, between August 2002 and January 2004, he worked in an individual position at the United Nations Military Liaison Team in Kosovo. In July 2004, he was appointed Commander of the Hungarian Defence Forces Peace Support Training Centre. Apart from these duties, between December 2007 and June 2008, he served in an individual position in Sarajevo, at the NATO HQ; between February and August 2009 in Afghanistan in the Provincial Reconstruction Team (PRT-6). From 1st January until his retirement on 1st July 2010, he was part of the personnel of the Hungarian Defence Forces Joint Force Command.
Over his nearly 38 year-long military career, he represented outstanding achievements in his various positions. In the course of his deployment history abounding in experiences, he was one of the experts who did a great deal for the establishment and implementation of Hungarian peacekeeping. As the Commander of the HDF Peace Support Training Centre, he played a key role in gaining United Nations accreditation for the International Military Observer Course (IMOC) for the first time in 2007.
He always performed his military duties to the best of his knowledge and with honour. His concept of command, starting from his first officer position, was characterised by continuous eagerness to act, outstanding expertise, high-level requirements as well as humane attitude. Consequently, he received recognition on several occasions. He was awarded 11 decorations for merit, including the US Army Commendation Medal, the Army Memorial Medallion, and 6 Peacekeeping Service Medals.