Mater Róza
1879 
1926 
Mater Róza
1879-1926 
Név:
Mater Róza
Becenév:
Születési név:
Wahl Viktória
Születési idő:
1879. május 31.
Születési település:
Pozsony
Elhunyt:
1926. február 22.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Mater Róza élettörténete

Mater Róza (Wahl Viktória)

Wahl Viktória néven született 1879. május 13-án Pozsonyban. Elemi iskoláját helyben végezte. 1893 nyarán elhatározta, hogy apáca lesz, 14 éves volt ekkor. Ebben az évben felvételt nyert a Szent Orsolya-rend pozsonyi tanítónőképzőjébe, az iskola értesítőjében a neve mellett az olvasható, hogy apácajelölt. Augusztus 26-án lett az orsolyitáknál jelölt, noha először Nagyszombatba akart menni a nővéréhez, aki ott volt apáca. Miután felvételt nyert, még vakációra sem akart hazamenni, csak a zárdának élt, de nem a családjától zárkózott el, szerette azt, csak elkötelezett életet élt.

1897 júniusában szerzett felső nép- és polgári iskolai tanítónői oklevelet, majd novícia lett, beöltözött augusztus 29-én. Szeptembertől már egykori iskolájában alkalmazták. Az 1900/1901-es tanévben „Soror Wahl Viktória…a tanítónőképező-intézetnél életbe lépett gyakorló iskola tanítónője lett.” közölte az orsolyiták értesítője. Ebből megtudható még az is, hogy a német nyelvre és a női kézimunkára is képesített tanítónő. Budapesten is tanult. 1903. június 28-án tette le a szent fogadalmat. Vezette az internátust, majd néhány évre juvenista-mesternő lett. Már ekkoriban sokat betegeskedett, de szívvel-lélekkel dolgozott. Az 1918/1919-es tanévben az 1. osztály osztályfőnöke volt, módszertant, gyakorlati tanítást, rajzot és hospitálást oktatott és ő volt a rajzszertár őre. 1919. november 13-án egy évre nagyváradi kinevezett helyettes főnöknő lett. mivel a főnöknő, akinek még egy évre volt megbízatása, eltávozott.

Mater Róza 1920. október 21-én jött Kisvárdára, ahol tíz nappal később általános szótöbbséggel főnöknővé választották. Ez volt az első választás a zárda élén, ő lett a második főnöknő a zárda életében. Nagy ambícióval fogott hozzá a rend felvirágoztatáshoz, de a sors másképpen rendelte. A következő év augusztusától kezdve állandóan betegeskedett. Sok kínos műtéten ment keresztül, hónapokig ágyhoz kényszerült. Majd négy és fél évig volt beteg, sokat szenvedett. Öt helyen mutatkozott nála a rák jele, de ő azt mondta, hogy Jézus öt szent sebét viseli, ezért elfogadta a sorsát.

Az 1926-os év úgy kezdődött, hogy a főnöknő a nyíregyházi kórházba került, de menthetetlennek nyilvánították, ezért január 16-án visszahozták a zárdába. Betegsége mellé még tüdőgyulladást is kapott, február 22-én meggyónt, és az apácákhoz szólva intette őket, hogy Szent Angéla szellemében éljenek és neveljenek, az építendő iskoláról is beszélt. Pár nappal korábban kapták meg ugyanis a hírt, hogy az állam nagyobb összeggel fogja támogatni az iskolaépület megvalósítását. Mater Róza még aznap, késő este, 46 éves korában elhunyt. Felravatalozták a zárdában, ahol február 24-én délután dr. Halászy Caesar, fényeslitkei plébános búcsúztatta el, majd kivitték az ún. régi temetőbe, ott helyezték végső nyugalomba.

Néző István