Makay László
1914 
1998 
Makay László
1914-1998 
Név:
Makay László
Becenév:
Születési név:
Makay László
Születési idő:
1914. november 28.
Születési település:
Kassa
Elhunyt:
1998. július 26.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Makay László élettörténete

Makay László

Makay László 1914. november 28-án született Kassán, ahol apja, Makay Kálmán a javítóintézet lelkésze volt. Anyja Hegedűs Irma. Alsóvadászon az elemi iskoláját, a hajdúböszörményi Bocskai Gimnáziumban a középiskolát végezte, majd a debreceni egyetemen szerzett történelem-földrajz szakos diplomát és lelkészi oklevelet. Pedagógusi pályáját 1937-ben Nyíregyházán, a Református Tanítóképzőben kezdte. 1942-ben megnősült, felesége Mátyás Ibolya. 1948-ban családostól Kisvárdára került az Állami Tanítóképzőbe. Amikor az iskola leánygimnáziummá alakult, továbbra is alkalmazták, ám 1959-ben, mint megbízhatatlant, büntetésből a helyi 3. sz. általános iskolába helyezték. 1960-ban engedélyezték a visszatérését. A Bessenyei György Gimnáziumba került, s ott is maradt 1975-ig. Ő tette le a Vármúzeum alapját azáltal, hogy 1953-ban megmentette és a leánygimnáziumba vitette a város középkori kőemlékeit. 1965-től másodállásban az általa megszervezett Vármúzeum tiszteletdíjas vezetője, 1975-ben főállású igazgató lett, és 1979-es nyugdíjazásáig az is maradt. A Rétközi Múzeumban 1986-től 1994-ig tudományos munkatársként szolgálta a közösséget.

A közművelődésbe már Nyíregyházán bekapcsolódott, mivel részt vett a Bessenyei Kör táj- és népkutató szakosztályának munkájában. A szabadművelődési felügyelőség Bessenyei György Képzőművészeti Népfőiskoláján az 1946/47-es tanévben heti egy órában néprajzi előadássorozatot tartott. Kisvárdán az első között kapcsolódott be a TIT munkájába, s ennek keretében számtalan előadását élvezhették. A történelem mellett érdekelte a néprajz, a mitológia, a régészet, a képzőművészet. Több alkotóval került kapcsolatba, majd jó barátságba, akiknek aztán kiállításokat szervezett a múzeumban és a művelődési központban, melyeknek megnyitását és a kiállítási kalauzok összeállítását is ő végezte el.

Publikációiból a legfontosabbakat említjük. 1954-jelent a Kisvárda története 1703-ig című írása, 1965-ben a Szabolcs-Szatmári Szemle adott teret az Emlékezés Kiss Lajosra című művének. 1967-ben Kisvárda címmel a Régészeti Füzetekben publikálta a Németh Péterrel közösen írt munkáját. 1973-74-ben a Kelet-Magyarország folytatásokban közölte Ékességünk a vár címet viselő művét. 1983-ban látott napvilágot a Kisvárda kapitalista fejlődése címet viselő dolgozata. 1994-ben némi átdolgozással ismét megjelent az 1948-ban írt Fehérló fia c. mese-elemzése.

1987-ben Kisvárda Városáért kitüntetésben részesült, 1994-ben a megyei közgyűléstől Művelődésért Díjat kapott. Makay László 1998. július 26-án távozott szerettei és barátai köréből. Domborműves emléktábláját 2010. október 8-án avatták fel a Rétközi Múzeumban. Nevét a helyi történelmi verseny is őrzi.

Néző István