Mácza Béla
1886 
1960 
Mácza Béla
1886-1960 
Név:
Mácza Béla
Becenév:
Születési név:
Mácza Béla
Születési idő:
1886. április 16.
Születési település:
Nyíregyháza
Elhunyt:
1960. március 08.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Mácza Béla élettörténete

Mácza Béla

Nemes Mácza Béla 1886. április 16-án született Nyíregyházán, római katolikusnak keresztelték. Apja Mácza András mészáros, aki Abaúj megyéből jött Szabolcsba, anyja Utczai Rozália, neje Nagy Rózsa.

Szülőhelyén végezte a középiskolát, 1903-ben kezdett dolgozni szakmájában mint hentes és mészáros. Kisvárdára kerülve és tevékenykedve kivívta a lakosság szimpátiáját. „Egyike a város legközkedveltebb és közismertebb iparosainak”- írták róla 1929-ben. Az első világháborút végig küzdötte, kitüntették koronás ezüst érdemkereszttel és Károly-csapatkereszttel.

Tagja volt az kisvárdai Ipartestület számvizsgáló bizottságának, a szeszfőzde elnöke, a lövész egylet vezető parancsnoka, a gárdonyhegyi szőlősgazdák elnöke, szerepelt a kisvárdai műkedvelő színjátszók között is.

De minden közéleti ténykedése ellenére és mellett, leginkább mint az önkéntes tűzoltósághoz kötődő személy volt ismert. 1914-ben a tűzoltóknál szertáros, 1926-ban alparancsnok. 1929 decemberében, miután Endre nevű testvére lemondott, Mácza Bélát a közgyűlés egyöntetűen parancsnoknak választotta. A járásban tűzrendészeti felügyelő helyettes, majd felügyelő is volt. 1943 márciusában Kassán elvégezte a légoltalmi kiképzéssel bővített kerületi tűzoltói tanfolyamot, sikeresen levizsgázott és a parancsnoki feladatok ellátásához szükséges képesítést szerzett, noha láttuk, hogy korábban már parancsnok volt.

1929-ben a kisvárdai kerületben az adófelszólamlási bizottság tagjává választották, de hamarosan ettől magasabb fokon is bekapcsolódott a település életébe, mivel 1933. június 30-án Kisvárda lakossága a főbírói posztra tartotta őt érdemesnek.

Az első világháborúban szerzett betegsége és előrehaladott kora dacára megtartotta a községi bírói tisztséget mindaddig, amíg azt fizikuma engedte, tette ezt azért, mert Kisvárda község polgárságát a háborúval és a megszállással járó bajoktól igyekezett megvédeni. A legkritikusabb percekben is bent ült hivatalában, úgyszólván mindenkitől elhagyatva, az irányítást a kezében tartotta. Első volt a község vezetői közül, aki a megszálló csapatok parancsnokával felvette az érintkezést, és annak jóindulatát igyekezett a polgárság részére megnyerni. Sokszor igen súlyos helyzetbe került, néha a lecsukást, főbelövést helyezték kilátásba a megszálló katonák parancsnokai, mindezt büszke magyarsággal, kötelességből állta. Rátermettségével, szorgalmával, munkásságával a község polgárságának megbecsülését kiérdemelte. Ettől a tisztségétől 1945 ben vált meg. A képviselő-testület március 3-án tartott ülésén a jeles férfiú érdemeit méltatták és jegyzőkönyvileg rögzítették.

Mácza Béla Kisvárdán hunyt el 1960. március 8-án, itt is temették el.

Néző István