Liptay Béla
1858 
1932 
Liptay Béla
1858-1932 
Név:
Liptay Béla
Becenév:
Születési név:
Liptay Béla
Születési idő:
1858. június 25.
Születési település:
Jéke
Elhunyt:
1932. december 08.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Liptay Béla élettörténete

Liptay Béla

Liptay Károly jékei birtokos, országgyűlési képviselő és Horváth Karolina házasságából 1858. június 25-én született Béla. Az ifjú a kassai premontreieknél és a kalksburgi jezsuitáknál tanult, aztán a Pázmány Péter Tudományegyetemen államtudományi vizsgát tett. Oxfordban is eltöltött két évet, majd visszatért gazdálkodni a jékei birtokra. Főleg az angol telivér és félvér ménes tenyésztéséről volt híres. 1880-ban feleségül vette Draskóczy Lenkét, akivel boldog házasságban élt. A frigyből született Elza (Korniss Ferencné), Viktor és László.

Liptay Béla két évtizedig volt a falu bírája és tagja a képviselő-testületnek, a megyei törvényhatóság munkájában is részt vett. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt jelöltjeként a kisvárdai választókerületből jutott be az országgyűlésbe. Képviselői működésének több kisvárdai intézmény köszönhette létét és fejlődését: a gimnázium, a Szent Orsolya-rendi tanítónőképző intézet, a rend polgári leányiskolája, az állami polgári leányiskola. 1912. szeptember 28-án megnyitották a Kisvárda-Nyírbakta vasútvonalat, s a gimnázium közelében, az ún. Kisállomás létrejötte is az ő nevéhez fűződik. Mindezen tettei miatt 1914. január 25-én a képviselő-testület ülésén díszpolgári címet adományoztak Liptay Bélának. Az okiratot február 28-án egy népes küldöttség adta át Budapesten.

Más módon is szolgálta Kisvárdát és a közéletet. A Közművelődési Egylet (1904) megalakulásában nagy szerepet játszott, elnöke volt a Szabolcsmegyei Lótenyésztő Bizottságnak, a Kisvárda-Vidéki Gazdakörnek, a Felsőszabolcsi Gazdakörnek, a Felsőszabolcsi Tiszai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulatnak, ügyvezető igazgatója a Magyar Úrlovasok Szövetkezetének. Alelnöke a Tisza-Dunavölgyi Ármentesítő Társulatnak. Az 1891-ben Kisvárdán megalakult Közraktár Részvénytársaságnak szintén elnöke, miként a kisvárdai közbirtokosságnak is. Írt a Vadász és Versenylap, a Köztelek, a Magyar Hírlap, az Alkotmány című lapokba, miként a kisvárdai hetilapokba is. Mindezen tevékenységeinek is köszönhető, hogy 1923-ban magyar királyi gazdasági főtanácsosnak nevezték ki.

1918 novemberében, a forradalom kitörése után, lemondott mandátumáról. Az 1920-as választáson újra indult, de nem győzött, ám miután újjászervezték a felsőházat (1927), Szabolcs és Ung ideiglenesen egyesített vármegyék küldöttjeként oda beválasztották, majd 1930-ban és 1932-ben is.

Liptay Béla 1932. december 8-án eltávozott szerettei köréből, két nap múlva temették a jékei családi kriptába. 1933-ban a Felsőszabolcsi Gazdakör közgyűlésén leleplezték az elhunyt olajképét. Kisvárdán 1937-ben a Jékére vezető utcát róla nevezték el, az utca 1991-ben ismét visszakapta a jeles férfiú nevét. 2022-ben a gimnáziumban emléktáblát avattak a tiszteletére.

Néző István