Halottak napja és mindenszentek története

Halottak napján és mindenszentekkor mécsest gyújtunk, koszorút viszünk ki a sírokra és fényárba borul a temető, a csendes emlékezés ünnepe november 1-e és november 2-a. Felidézzük szeretteinkkel eltöltött boldog pillanatokat, történeteket mesélünk, hiszen emlékezni öröm. Viszont kevesen tudjuk a Halottak napja és a Mindenszentek honnan erednek és mi is az összemosódott ünnepek közötti különbség. Szeretnénk körbejárni az emlékezés ünnepeinek történetét, szokásokat ezzel a cikkünkkel.

Halottak napja és mindenszentek története

A halottak napját már 380-ban feljegyezték a keleti egyházban, ekkor a vértanúhalált haltakról emlékeztek meg. A nyugati vallásba 609-ben került be IV. Bonifác pápa által, aki a római Phanteont ebben az évben szentelte fel Mária és a vértanúk tiszteletére.

 A 14. században hivatalossá vált széles körben az ünnep, aminek velejárója, hogy a hátramarattak imádságot mondanak, megemlékeznek szeretteikről ezzel enyhíve a purgatóriumi szenvedést. A keresztény felekezetek mellett más vallások képviselői is felkeresik a végső nyughelyeket ezen időszakban. A magyar katolikus parasztság úgy gondolta, hogy halottak napján a lelkek visszajárnak, ezért ételt vittek ki a sírokra. Egyfajta jótékonyság, szegényekről való gondoskodás is beépült a szokásokba, ilyenkor alamizsnát osztottak, így segítve a halottnak, hogy megszabaduljon a tisztító tűzből.


Halottak napja és mindenszentek története


Magyarországon a keresztény ünnepből fokozatosan vált felekezettől független emléknappá november 1-je. Munkaszüneti nappá pedig hazánkban 2000-ben avatták, ezzel megkönnyítve a temetőjárást és a meghitt emlékezést. A mindenszentek, azaz november elseje katolikus ünnep, amikor a megdicsőült lelkekről emlékezünk meg, tehát üdvösségre jutottak. November másodikát azon lelkeknek szentelték, akik még a tisztítótűz fázisában járnak, így ez a nap a „szenvedő egyház ünnepe”.

A protestáns vallásúak is elfogadták és felvették az ünnepeik közé a lelkek emlékezete ünnepkört, az evangélikusok a mindenszenteket és a halottak napját is megtartják. A református vallásúak a templomon kívül emlékeznek meg elvesztett családtagjaikról, barátaikról. Az ortodox keresztényeknek pedig több halottak napja is szerepel a naptárjukban. A zsidó hagyományokban is szerepel halottakra való emlékezés napja, ami Mózes halálához köthető.


A Lapidaris kő egy olyan modern kori vívmány, ami segít életben tartani a szép pillanatokat azáltal, hogy okos telefonunkat hozzá érintjük. Egy közösségi térbe, az elhunyt saját emlékoldalára navigál, ahol az általunk feltöltött tartalmakat, képeket, videókat közösen nézhetjük meg, így meghittebbé téve a halottak napját. Azon családtagoknak is nagyon nagy segítség lehet a technika, akik nem tudják felkeresni a sírokat, mert egy távoli országban laknak, vagy egészségi állapotuk nem engedi.

Amennyiben még nem ismerte a Lapidarist oldalunkon rengeteg további információt talál.

Emlékezni öröm és szeretteink addig élnek, mag nem feledjük őket.

További bejegyzések