Gyüre Béla
(15)
1946 
2002 
Gyüre Béla(Titkár)
1946-2002