Dr. Kállay Rudolf
1853 
1920 
Dr. Kállay Rudolf
1853-1920 
Név:
Dr. Kállay Rudolf
Becenév:
Születési név:
Kállay Rudolf
Születési idő:
1853. november 13.
Születési település:
Kiscsere
Elhunyt:
1920. november 13.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Dr. Kállay Rudolf élettörténete
Kállay Rudolf (1853. november 13 – 1920. november 13)

Az ünnepi közgyűlés fontos része annak a háznak (kúriának) Nyíregyháza megyei Jogú Városa Önkormányzatának a tulajdonába vétele, amelyet 1906 körül építtetett, az Erzsébet Közkórház (ma Jósa András Kórház) első igazgató főorvosa dr. Kállay Rudolf.

Kállay Rudolf 1853. november 13-án született a Nagykállóhoz közeli Kiscserén. Apja Kállay Ödön jogász, Kossuth híve, Szabolcs vármegyében főszolgabíró. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt Székesfehérváron, majd Komáromban kormánybiztos volt. A szabadságharc leverése után a hadbíróság felségárulás vádjával kötél általi halálra,vagyonelkobzásra ítélte, de kegyelmet kapott. Feleségétől, (Kállay Rudolf édesanyja) csépesi Faragó Máriától 8 gyermekük született, de csak 3 élte meg a felnőttkort: István, Zoltán és Rudolf.

Kállay Rudolf egyetemi tanulmányait Pesten végezte, 1878-ban avatták orvosdoktorrá. Feleségét duboveczi Dobóczky Malvint 1880-ban vezette oltár elé, 5 gyermekük született: Tibor, László, Iván, Rudolf és Helén, aki 1914-ben feleségül ment Kállay Miklóshoz, a későbbi miniszterelnökhöz.

1884-ig a Pesti 2. sz. Sebészeti Klinikán volt műtős növendék, műtő sebész, majd a Rókus Kórház szemészeti osztályán dolgozott. 1884-től a nagykállói Nyilvános Közkórház(Szükségkórház) sebész főorvosa, 1887. január 1-től kinevezett igazgató főorvosa. Az 1899.november. 20-án megnyílt nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgató főorvosa, nyugdíjba vonulásáig, 16 éven át látta el feladatát.

1895-ben az Országos Közegészségügyi Tanács tagja lett, 1905-ben királyi udvari tanácsosi címet kapott. Tagja volt Szabolcs vármegye törvényhatóságának és közigazgatási bizottságának, a Bessenyei Kör alelnöke 1911-1920 között. Az Erzsébet Közkórház orvosi szakkönyvtárának alapítója, adományozója, nevét ma a jogutód Jósa András Megyei Kórház szakkönyvtára viseli. Az I. világháború sérültjeit, frontkatonáit odaadással ápolta. A Vöröskereszt 1915-ben kitüntette ezért.

Dr. Kállay Rudolf 1915-ben vonult nyugdíjba. 1920. november 13-án halt meg, a nagykállói régi temetőbe temették. 2000. május 17-én helyezték leszármazói végső nyugalomba a nagykállói római katolikus templomnak a családi kriptájába, ahol több Kállay mellett lelt végső nyugalomra.

A kórházigazgató, öregedő főorvos úgy döntött, hogy a Nyíregyházán épített házat legkisebb leányénak Helénnek adja nászajándékul, akit Szabolcs vármegye főispánjának, Kállay Andrásnak a fia, Miklós vett nőül 1914-ben. A fiatal pár beköltözött tehát az úri lakba, ahol együtt éltek Kállay Rudolf főorvossal. Kállay Rudolf megérte három fiú unokájának születését, Kristófét 1916-ban, Miklósét 1918-ban és Andrásét 1919-ben. Ebből a házból indult tehát útjára Kállay Miklósnak, az utolsó magyar királyi miniszterelnöknek a karrierje.Éppen a Kállay Miklósra bízott feladatok voltak azok, amelyek miatt a család úgy döntött az 1920-as évek elején, hogy a Kállay Rudolf kúriáját a katonaságnak adja el, aki mind a mai nappal (2012. december 13.) bezárólag birtokolta is a házat.