dr. Frigyesi József
1875 
1967 
dr. Frigyesi József
1875-1967 
Név:
dr. Frigyesi József
Becenév:
Születési név:
Frigyesi József
Születési idő:
1875. június 14.
Születési település:
Kisvárda
Elhunyt:
1967. december 11.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

dr. Frigyesi József élettörténete

dr. Frigyesi József

A magyar nőgyógyászat hőskorának e kiválósága Kisvárdán született 1875. június 14-én. Apja Friedenstein Simon kereskedő, anyja Karfunkel Hani. 1882-ben a család a nevét Frigyesire magyarosította. A főutcai üzlet cégtábláján már ez a név volt olvasható. A fiatalember a középiskolai tanulmányait az ungvári Királyi Katolikus Főgimnáziumban végezte, ott jelesen érettségizett, majd orvosdoktori oklevelét a budapesti egyetemen szerezte 1897-ben.

1899-től a budapesti Grünwald-szanatórium alorvosa. Szülészeti szigorlata után Tauffer professzor felvette klinikájára, ahol 1903-tól mint gyakornok, majd mint tanársegéd működött a II. sz. nőgyógyászati klinikán. 1909-ben a második ember lett Tauffer mögött. 1906-ban, amikor Tauffer tanári kinevezésének negyedszázados évfordulója alkalomból egy emlékkötetet adtak ki, ennek szerzői között Frigyesit is köszönthették. 1912-ben az egyetem a nőgyógyászati műtéttan magántanárává képesítette, 1913-ban a Bakáts-téri szülészeti és nőgyógyászati klinika vezető főorvosa lett. A világháborúban orvos-őrnagyi rangban kórházparancsnok, katonai szolgálatot teljesített. Több kitüntetésben részesült, pl.: 1916-ban a Ferenc József lovagkereszt tulajdonosa lett. A világégés után egészségügyi főtanácsossá nevezték ki, majd 1927-ben nyilvános tanárrá minősítették. 1929-ben lett az I. sz. női klinika igazgatója és 1948-ig az is maradt. 1929-ben Lipcsében és Freiburgban, a Német Nőorvos Társaság kongresszusán feltűnést keltő előadásokat tartott.

Az általa írt és számos orvos generáció által használt Nőgyógyászat c. tankönyv az egyik legismertebb munkája. Tudományos dolgozatainak száma száz felett van. A nőgyógyászati műtéttan körébe vágó tanulmányai magyar és német szaklapokban jelentek meg. A helybeli érzéstelenítés kézikönyve c. művet 1926-ben Láng Adolffal közösen szerkesztette, többen írták. A helyi érzéstelenítésnek egy új módszerét fedezte fel, amelyet nőgyógyászati műtéteknél alkalmaznak. Munkásságát jól szemlélteti az ún. Frigyesi-emlékkönyv.

Tiszteletbeli tagja volt a német, levelező tagja a francia Nőgyógyászati Társaságnak, meghívott előadója a londoni Orvostovábbképző Iskolának. A Budapesti Orvosegyesületnek és a Magyar Nőorvos Társaságnak elnöke (1945-1949). Az 1944/45-ös tanév második felére, majd az 1946/47. tanévben az egyetem rektorává választották. 1946-ban az MTA levelező, 1949-ben tanácskozó taggá nyilvánította, 1952-ben az orvostudományok doktorává minősítették. 1989-ben állították helyre a tagságát. 1950-ben a Magyar Népköztársasági Érdemrend harmadik osztálya kitüntetésben részesült.

Dr. Frigyesi József 1967. december 11-én hunyt el. Nyughelye Budapesten, a Kerepesi úti temetőben van, a Haggenmacher család sírboltjában.

Néző István