Dombrádi István
HITELES EMLÉKOLDAL
HITELES
EMLÉKOLDAL
 
1918 
Dombrádi István
1918 
Név:
Dombrádi István
Becenév:
Születési név:
Dombrádi István
Születési idő:
Születési település:
Kisvárda
Elhunyt:
1918. január 24.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Dombrádi István élettörténete
Dombrádi István Kisvárdán született. 26 éves korában a 3. honvéd gyalogezredben szolgálva, Doberdónál vesztette életét 1918. január 24-én.

FELSŐSZABOLCSI HÍRLAP / HÍREK

A koronázás évfordulója. A koronázás 49-ik évfordulóján, junius 8-án a kisvárdai róm. kath. templomban ünnepi mise volt, amelyet Dömötör György plébános celebrált, aki ez alkalommal az oltártól a tőle megszokott költői lendülettel magas szárnyalásu szónoklatot tartott. Az ünnepi misén részt vettek a helybeli állami hivatalok és kórházak képviseletei.

Kitüntetések: Őfelsége a király Dr. Frigyesi József orvosnak a háboru alatt teljesitett kitünő szolgálatáért a Ferenc József rend lovagkeresztjét, az ellenség előtt elesett Dombrádi István 3. honvéd gyalogezredbeli hadnagynak az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartása elismeréséül a hadidiszitményes III. o. katonai érdemkeresztet adományozta.

Kinevezés: Barcs Tibor 65. gyalogezredbeli hadapródot f. évi március 1-től számitandó ranggal zászlóssá nevezték ki.