Diner  Gyula
1857 
1927 
Diner Gyula
1857-1927 
Név:
Diner Gyula
Becenév:
Születési név:
Diner Gyula
Születési idő:
1857. február 07.
Születési település:
Budapest
Elhunyt:
1927. május 12.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Diner Gyula élettörténete

Diner Gyula

A család eredeti neve Hász volt, de 18. században élt Jakab összeveszett más családtagokkal és felvette a Diner nevet. Diner Gyula Budapesten született 1857. február 7-én. Apja Diner Ede volt, aki később Anarcsra költözött. Anyja Eisenberger Erzsébet. Miként apja, Gyula is a gazdasági élet terén találta meg hivatását. Krúdy is említésre méltónak tartotta feljegyezni a megye mezőgazdaságában bekövetkezett változást, mely Gyulához kötődik: „A kisvárdai Diner Gyula kezdte nagyban bérelgetni a szabolcsi urak földjeit… Az addig elhanyagolt szabolcsi uradalmak a bérlők kezén négyszer, ötször, sőt tízszer annyit produkálnak, mint régi birtokosaik kezelésében…” Aztán a bérlőből előbb–utóbb tulajdonossá lett. 1925-ben pl.: Anarcson 214, Szabolcsbákán 151 hold földje volt.

Az 1886-ban alapított Kisvárdai Ipar és Kereskedelmi Banknak először igazgatósági tagja, majd 1891-től haláláig vezérigazgatója volt. Az 1891-ben létrejött Kisvárdai Termény és Szeszraktár Rt. igazgatóságban is ott találjuk. A Nyírmadai Takarékpénztár Rt. felügyelő bizottságában is helyet kapott az alapításkor (1898), később már a cég elnöke. 1905-ben megalakult a Kisvárdai Kőolajipari Részvénytársaság a nyírbogdányi kőolajgyár újjáépítésére és bővítésre, az igazgatóságba beválasztották Diner Gyulát. 1906-ban a Magyar Pénzintézetek Központi Hitelbankjának is igazgatósági tagja lett, és ekkoriban több fővárosi pénzintézet és vállalat igazgatóságában is számítottak rá, miként 1911-ben, a Népbank Rt. néven Nyíregyházán létrejött új pénzintézet esetében is. Amikor 1912-ben Kisvárdán megalakult az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés helyi szervezete, akkor a gyűlés megválasztotta elnökké Diner Gyulát. Az 1917-ben megszervezett Kisvárda-Vidéki Szőlőgazdasági Rt.-nek elnöke lett. A gazdasági életben betöltött szerepe miatt Ferenc József 1916. augusztus 30-án királyi tanácsosi címet adományozott neki. 1922-ben építtette meg Kisvárdán a Szabolcsvezér úton álló, kuriális jellegű házát. Az 1923-ban megalakult Záhonyi Gőzfűrész és Fakereskedelmi Részvénytársaságban, és a szintén ebben az évben létre jött „Gabona” Kisvárdai Termény-, Áru- és Kereskedelmi Rt.-ben is igazgatósági tag lett. A nagy vagyonából adakozásra is jutott, pl. 1908-ban az anarcsi református templom tornyába órát készíttetett.

Diner Gyula 1927. május 12-én hunyt el. Nekrológjában így írtak róla. „Szabolcsvármegye közgazdasági életének egyik oszlopos tagja távozik a nemzet jobb jövőjéért küzdők soraiból. …Tevékeny életének 70-ik évében, kedden halt meg a kiváló közgazdász, a kisvárdai és a megyei társadalmi életének agilis, lelkesen irányító, munkás tagja. Váratlan halála vármegyeszerte osztatlan részvétet kelt.” Az elhunytat 1927. május 13-án helyezték örök nyugalomba a zsidó temetőben. Impozáns síremléke ma is áll.

Néző István