Csákó Gyula
1904 
1981 
Csákó Gyula
1904-1981 
Név:
Csákó Gyula
Becenév:
Születési név:
Csákó Gyula
Születési idő:
1904. május 02.
Születési település:
Farmos
Elhunyt:
1981. október 12.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Csákó Gyula élettörténete

Csákó Gyula

Csákó Gyula 1904. május 2-án született Farmoson, Pest megyében. Földműves szülők gyermeke volt. Apja Csákó Pál, anyja Kenyó Mária. Ő volt az első gyermek a családban.

Jellegzetes evangélikus kegyességét és a nép iránti szeretetét már kisdiákként vitte Aszódra. Az ottani evangélikus Petőfi főgimnáziumba az 191415-ös tanénben iratkozott be, ekkor és a következő tanévben is magántanuló volt, a 3. osztálytól már nyilvános tanuló. 1922-ben jeles eredménnyel érettségizett. 1925 június 25-én a budapesti Deák téri evangélikus templomban avatták fel lelkésszé a teológiát végzett Gyulát.

Tápiószelén, Kiskőrösön, Soltvadkerten és Ózdon volt segédlelkész. Fiatalon került Kisvárdára, 1929. június 10-én a kisvárdai missziói egyházközség lelkészévé választották. Ő volt a gyülekezet első önálló lelkésze. Rövid (három hónapig tartó) sátoraljaújhelyi kitérőt leszámítva 1942. november 30-ig szolgált Kisvárdán. Templomot és parókiát épített, közösséget szervezett. Az 1930. április 19-én tartott egyházközségi közgyűlés határozatot hozott torony nélküli kis templom építésére, és megbízást adott az elnökségnek a tervek beszerzésére. A tervezés és a kivitelezés munkáit Adorján János nyíregyházai építőmester nyerte el. Az építkezés június 30-án kezdődött meg, a 14X8 méteres templom alapkövének ünnepélyes elhelyezése az előkészítő és alapozási munkálatok elvégzése után, július 19-én ment végbe méltóságteljes keretek között. A templomot október 18-án avatták fel, a felszentelést dr. Geduly Henrik püspök végezte.

Csákó Gyula hűségesen gondozta a hatalmas szabolcsi és szatmári szórványterületet. Komoly pásztori szolgálatot is végzett: az õ nevéhez fűződik a Felső-Tisza-vidéki szórványok kiépítése és a Kisvárdai Evangélikus Egyházközség megszervezése. A lelkész gondjaira összesen 121 falu evangélikus hívei voltak bízva.

A pontos és szorgalmas lelkészt 1942-ben Turóczy Zoltán püspök titkárnak hívta meg. Lelkipásztorként 1943. február 7-én búcsúzott el a kisvárdai hívektől. 1954-ben koholt vádak alapján a titkárságról lemondásra kényszerítették. Ekkor lett a gyömrői gyülekezet lelkésze. Amikor az 1956-os forradalom alatt lemondott Vető Lajos helyére újból Turóczy Zoltánt választotta püspökévé az Északi Egyházkerület, Turóczy ismét őt hívta meg titkárául, s ekként szolgált 1964. június 4-ig, amikor is Vető püspök indoklás nélkül felmentette állásából és nyugdíjaztatta.

1963. február 6-án kötött házasságot Pusztai Máriával, akivel 18 évig éltek együtt szeretetben. Nyugdíjas éveiben is sokat szolgált – többek között Váckisújfalun. Emellett előbb a budavári, majd a budahegyvidéki gyülekezetek pénztárosa is volt. Csákó Gyula 1981. október 12-én hunyt el, október 22-én hantolták el a farmosi evangélikus temetőben.

Néző István