Bury  Alajos
1890 
1976 
Bury Alajos
1890-1976 
Név:
Bury Alajos
Becenév:
Születési név:
Bury Alajos
Születési idő:
1890. június 03.
Születési település:
Szerencs
Elhunyt:
1976. december 04.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Bury Alajos élettörténete

Bury Alajos

Bury Alajos 1890. június 3-án született Szerencsen. Apja Bury István, anyja Breznay Terézia. Középiskoláját az cisztercita rend egri római katolikus főgimnáziumában végezte 1909-ben, majd a teológián tanult tovább. 1913. június 27-én szentelték pappá, s emellett okleveles középiskolai hittanári képesítést is szerzett. Júliusban Borsodszemerére „küldetett kápláni minőségben.” 1916-ban Jászárokszállás cooperatora, 1916 nyarától Jászapátiban volt káplán. Ezt követően került Kisvárdára, s a római katolikus templomban káplánként szolgált 1917 augusztusától 1939 júliusáig.

Amikor 1918 őszén a Szent Orsolya-rend Kisvárdán iskolát nyitott, ő hittanárként is tevékenykedett. 1921. április 15-én dr. Mayer György, aki a gimnázium igazgatója is volt, lemondott a képző igazgatói posztjáról. Aznap érkezett meg az új igazgató kinevezése, mivel Szmrecsányi Lajos egri érsek javaslatára a VKM azt a Buryt nevezte ki a tanítóképző igazgatójává, „Aki egyéniségénél fogva valóban rátermett, műveltség, széles körű tudása és tapasztalataival, teljes erejével fog törekedni az intézet felvirágoztatására.”

1928 februárjában XI. Pius pápa Buryt tiszteletbeli pápai titkos káplánná nevezte ki. A kitüntetés Kisvárda egész társadalmában osztatlan örömet keltett. „Őszinte örömmel gratuláltak a növendékek főtiszt. Bury Alajos ig. úrnak, ki pápai titkos káplánná lett kinevezve. Mi pedig áldjuk a jóságos Istent, aki ilymódon már itt, a földön is megjutalmazta hűséges szolgáját.” – írták a Szent Orsolya-rend krónikájába. 1929-ben Szmrecsányi érsek a kisvárdai esperesi kerület kerületi tanfelügyelőségével is megbízta.

Bury Alajost nem csupán az egyházi hierarchiában betöltött szerepe és tanítóképezdei igazgatói pozíciója miatt ismerte a szűkebb és tágabb közösség. A társadalmi életet, a közöséget is szolgálta akkor, amikor hegedűjátékával vagy éppen saját magas szerzeményének a bemutatásával szórakoztatta a publikumot.

1939 nyaráig szolgálta a kisvárdai közösséget, ekkor az érsek felmentette a kisvárdai tanítónőképző intézet igazgatói tisztjétől és hasonló minőségben Miskolcra helyezte, egyben érseki tanácsossá nevezte ki. Buryt a Szatmári Irgalmas Nővérek vezetése alatt álló miskolci érseki római katolikus. leánylíceum és tanitónőképző-intézet élére helyezték. A volt hitoktató, igazgató augusztus 22-én vett búcsút az intézetétől.

1944 márciusában a kormányzó főtanácsosi címmel tüntette ki. A Bury vezette intézetet és magát Buryt is érintette a felekezeti iskolák államosítása (1948), így az ötvenes években Mezőkeresztesen találjuk. 1960 nyarán innen válaszolt az őt 25 éves kisvárdai találkozóra hívogatóknak.

Bury Alajos a székesfehérvári papi otthonban halt meg 1976. december 4-én.

Néző István