Angyalossy Pálné
1854 
1944 
Angyalossy Pálné
1854-1944 
Név:
Angyalossy Pálné
Becenév:
Születési név:
Hrabovszky Kornélia
Születési idő:
1854. május 29.
Születési település:
Kisvárda
Elhunyt:
1944. február 01.
Másik idézet Másik idézet
Idézet mentése Idézet mentése

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

Angyalossy Pálné élettörténete

Angyalossy Pálné

Hrabovszky Rudolf ügyvéd, földbirtokos és Kállay Auguszta Margit házasságából született 1854. május 29-én Kornélia. Első férje dr. Rézler György volt, aki elhunyt 1901-ben, a második (1903-tól) Angyalossy Pál főszolgabíró, azonban 1908-ban ő is elhalálozott. Az özvegy ezt követően életét a köznek szentelte.

1905-ben ő is védnökséget vállalt a létesítendő Kereskedő Ifjak Egylete körül, 1906-ban a megalakult Tulipán Egyesület választmány tagja volt. Az I. világháború előtt részt vett a női mozgalmakban, a kisvárdai Katolikus Nőegylet alapítója lett és sok éven át annak elnöknője.

A világháború idején hazafias és szociális téren egyaránt kiemelkedő munkát végzett, a helybeli vöröskeresztes kórház egyik vezetője és tiszteletbeli főápolónője volt. 1916-ban Ferenc Szalvátor főherceg kiváló érdemei elismeréséül a vöröskereszt hadiékítményes ezüst díszérmét adta Angyalossynénak, a vöröskereszt kórház gondnokának. 1917-ben ismét a főherceg, mint a vöröskereszt kisvárdai fiókegyletének társelnöknőjét tüntette ki a hadiékítményes vöröskereszt díszjelvény II. osztályának fokozatával.

A háború után a Szociális Misszió Társulat helyi elnöknőjeként folytatta közcélú tevékenységét, melytől 1929 januárjában vált meg. A tízévi elnöki munkáját nagy ünnepség keretében köszönték meg, ahol Kastaly Ferenc főbíró azzal a hasonlattal élt, hogy amiként a most átadott serleg külseje ezüst, de a belseje arany, úgy Angyalossyné lelke is aranyból van.

Ezt követően a katolikus hölgybizottságnak volt elnöknője, s amikor a Katolikus Nőegylet újraalakult, annak 1933-ben elnöknőjévé választották, a halála előtti években az egylet díszelnöknője lett. 1933-ban a csecsemővédelem érdekében megszervezett Stefánia Szövetségben végzett munkájáért a belügyminiszter elismerő oklevelét vehette át.

Széleskörű tevékenységet fejtett ki a cserkészmozgalomban, főleg a leánycserkészeket pártfogolta. A Szent Orsolya-rendi zárda egyik alapítója, szervezője is volt, s rendszeresen segítette a nővérek kisvárdai oktató munkáját, hol kapcsolataival, hol pénzzel, adományokkal.

A szegények állandó jótevője volt és felekezetre való tekintet nélkül támogatta a rászorulókat. A felekezeti béke felé mutató tette volt az is, hogy buzgó katolikus létére a szabolcsbákai református egyháznak ajándékozott 10 hold ingatlant, hogy azt iskolai és egyéb egyházi célokra hasznosítsák. Adakoznia volt miből, hiszen például az 1925-ös kimutatás szerint Anarcson 176, Szabolcsbákán 186 hold földet birtokolt.

Nemcsak szociális, jótékony szervezeteket, rendezvényeket pártfogolt, hanem minden közügyet. Ennek a mentalitásnak köszönhette, hogy 1937-ben azt az utcát nevezték el róla, mely ma a Krucsay nevet viseli. Ottani háza később a tűzoltók laktanyája lett.

Angyalossy Pálné 1944. február 1-jén hunyt el, 3-án temették római kat. szertartás szerint.

Néző István