A hamvasztás előnyei

A hamvasztás előnyei

Amennyiben az elhunyt korábban nem rendelkezett másképp, a hozzátartozók döntenek arról, hogy hamvasztásos vagy hagyományos koporsós temetés keretében vesznek-e búcsút szerettüktől. A hamvasztás abban az esetben nem lehtséges, ha külföldi állampolgárról van szó, vagy nem tudják megállapítani az illető személyazonosságát, valamint ha felmerül az idegenkezűség lehetősége.

A hamvasztás egyes kultúrákban általánosan elfogadott hagyományos temetési szertartás. A keresztény országokban viszont régebben nem volt elfogadott módja, mert a feltámadás tagadását jelentette és a szabadkőművesekhez kötötték a hamvasztás rituáléját. Ma már természetesen egyház is legitimálta az urnás temetést. Vidéken még mindig ritkább a hamvasztás kérése, a régi szokásokhoz jobban ragaszkodnak, mint Budapesten, vagy a megyeszékhelyeken.


A hamvasztás előnyei


Hamvak elhelyezésének lehetőségei

  • temetőben urna elhelyezése

Az elhunyt hamvasztása után az urna elhelyezésének egyik legelterjedtebb módja az urnafülkébe történő temetés. Emellett gyakran választja a család a családi kriptában, sírban való elhelyezését is az urnának.

  • temetőben a hamvak bemosása

Az utóbbi években több temető is állított fel hamvak bemosásra alkalmas szökőkutakat, amik új irányt képviselnek. Ez jelentősen olcsóbb, hiszen nem kell sírhely, vagy urnafülke bérletet megváltani, emellett a koszorúk és virágok árával sem kell számolni.

  • hamvak hazaszállítás, otthoni urna elhelyezés

A magyar jog szerint van lehetősége a családnak szerettük hamvainak kikérésére és otthonukban történő elhelyezésre, őrzésre. Ehhez közokiratban, vagy bizonyító erejű magán okiratban kell nyilatkozni, hogy hozzátartozója hamvait pontosan hol szeretné elhelyezni, valamint az elhelyezés módját is le kell írnia, hogy az a kegyeleti protokollnak megfelelő legyen. Biztosítania kell, hogy bármikor leróhassák kegyeletüket más hozzátartozók.

  • hamvak szórása

A temetőkben való szórás mellett lehetséges a természetbe való szórás is. Sok esetben ez engedély köteles és értesíteni kell a családtagokat a búcsúztatóról. Akár a kertünkben is végső búcsút vehetünk az elhunytól, ehhez szükség van az ingatlan tulajdonosainak írásos engedélyére. Fontos, hogy minden esetben a talajba bemosás megtörténhessen.

Hamvasztás előnyei


Takarékosabb megoldás

Magyarországon ma tizenöt krematórium működik és az igény egyre nő rájuk. Eleinte talán az ár béli különbség volt a mérvadó, amiért sok család választotta a hamvasztás lehetőségét, hiszen jelentősen olcsóbb. Természetesen ez ma is sokszor szempont, hiszen különböző a családok anyagi helyzete.


Egyszerűbb szervezés

Hamvasztás esetén nem kell a koporsóról, sírkőről, sőt akár a sírhelyről sem gondoskodni, ami rövidíti és egyszerűbbé teszi a temetés szervezését.


Szertartás bensőséges, személyes

A hamvasztást követően akár temetőben való búcsúzás, akár szabadban való szórás, akár a hamvak hazaszállítása után lévő megemlékezésről legyen szó, ugyanolyan bensőséges hangulatban emlékezhetünk meg a szerettünkről. Sokkal rugalmasabban tudjuk viszont megszervezni, személyesebbé tenni a végső utat. Gyakoribbak a rendhagyó búcsúztatók, az elhunyt életének ünneplése, a halotti tor lazább hangulatú eseményként való megszervezése.


Haza vihetjük szeretteinket

Az utóbbi évtizedben elterjedt az is, hogy a család kikéri a hamvakat és otthonukban méltó emlékhelyet állítanak, az urnákat pedig oda helyezik, így közel tudhatják magukhoz az elvesztett hozzátartozót. Sokan csak időlegesen tartják otthon az urnát (hetekig, hónapokig, évekig), amíg eldönti a család, hogy hol szórják szét azokat, hogyan szervezzék mega végső búcsúztatást.


Higiénikusabb

Sokan idegenkednek, hogy ha a koporsós temetésre gondolnak, hogy csak évek során bomlik le a test és szerettükre nem szeretnék, hogy ez várjon. Inkább szabadon engednék, hogy a szél vigye és mindenhol ott lehessen velük.


A hamvasztás előnyei


Környezetbarát

Az utóbbi években egyre több helyen olvashatunk a környezetünk megóvásáról, az ökolábnyomunkról. A temetkezés egyes formái megterhelik a természetet, gyakorlatban nincs elegendő temetkezési hely, így viszonylag rövid ideig válthatók meg a sírhelyek. 


Mi választhatjuk ki a szórás helyszínét

Hazánkban is van lehetőség a hamvak szórására, így a család választhatja ki hol szeretné elbúcsúztatni az elhunyt hozzátartozóját. Általában olyan helyszínt választanak, amihez szoros kötődése volt a halottnak, ahol boldog volt. A lélek szabadon engedésének metaforájaként tekintenek erre a családtagok, illetve sokan úgy érzik, így mindig mellettük lehet, aki előre ment. Leggyakrabban folyó parton, folyóba, vagy az otthona közelébe családi udvarban történik az elköszönés és a szórás.


Rugalmas a búcsúztatás ideje

A hamvasztást követően a búcsúztató megszervezésénél nem köt minket semmilyen határidő. Ez a vírus helyzetben, amikor sok családtag nem tud részt venni a temetéseken fontos szempont lehet. A távol élő rokonok, barátok, le tudják róni kegyeletüket.


Lelkileg kevésbé megterhelő

Már maga a temetéssel járó feladatok szervezése is nagyon megterhelő a családnak lelkileg. Sokan a koporsós temetésnél borzalmasan élik meg a koporsó sírgödörbe engedését, a földdarabok koppanása. A hamvasztásos temetés bármely változatánál ezek a fájdalmas momentumok elmaradnak. 

A Lapidaris rendszerével lehetősége van méltó képpen megemlékezni szeretteiről, hiszen az emlékoldalon a család közösen gyűjtheti össze a képeket, videókat és őrizheti, gondozhatja az emlékeket. Ez a hagyaték, amiért az utókor hálás lesz, hiszen megismerheti a rég eltávozott őseit, megtudhatja a családja történetét. A Lapidaris kő bármilyen emlékhelyre felhelyezhető, így amikor ellátogatunk ide, akkor okos telefon segítségével feltárul az oldal, ami visszarepít a boldog percekhez.


További bejegyzések