Park Juraja Meliša

Település:
Nové Zámky, Szlovákia
Cím:
Nové Zámky, 94001, Tabaková ulica 8
Állította:
Asociácia sochárov Slovenska, 2020
Chcem naliehať, aby sa zásadné pravdy vyslovovali holou vetou - Juraj Meliš

Az emlékmű története

Usporiadateľ: Resculpture.sk – Asociácia sochárov Slovenska

Názov podujatia: Sochárske sympózium – pocta Jurajovi Melišovi 

Miesto: Mesto Nové Zámky – Zelené údolie – (Park Juraja Meliša)

Vernisáž: 13.9.2020    
                   
Účastníci sympózia – sochári: Rastislav Biarinec, Jozef Kliský, Ľubomír Purdeš   

Podnetom pre vznik sochárskeho sympózia v Nových Zámkoch bolo udelenie ocenenia „IN MEMORIAM“ profesorovi,  akad. sochárovi Jurajovi Melišovi (novozámockému rodákovi) a vízia premenovať priestor „Zelené údolie“ na Park Juraja Meliša.

Profesor Juraj Meliš (13.7.1942 Nové Zámky – 22.11.2016 Skalica).

V rokoch 1960 –1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka).
Na Vysokej škole múzických umení pôsobil v rokoch 1973 - 1988, v rokoch 1990 - 2008  viedol sochársky ateliér na VŠVU. V roku 1992 bol menovaný za profesora. Venoval sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. V roku 1966 umiestnil na Hlavné námestie v Nových Zámkoch svoju diplomovú prácu Víťazstvo, zváraný kov (deinštalovanú v roku 2005). Následne ďalšie diela, z nich  plastika pri SOU Novodev, 1980, betón, 300 cm bola zničená v roku 2012. Vzťah profesora Juraja Meliša k Novým Zámkom bol vrúcny a celoživotný. Bol lokálpatriotom a rodáci boli vždy vítaní v jeho ateliéri. Hlásil sa k dedičstvu novozámockého rodáka Lajosa Kassáka, venoval mu viacero pôct,  ktorých bol autorom i organizátorom. Rovnako organizoval a bol účastný pôct profesorovi Jozefovi Kostkovi, svojim kolegom a priateľom. Sochárske sympózium je našou poctou profesorovi Jurajovi Melišovi. Projekt je programovaný na viac rokov. Jeho dramaturgia vznikala v spolupráci s Resculpture.sk – Asociáciou sochárov a žiakmi Juraja Meliša, ktorí sú zároveň účastníkmi projektu.

Sochári:  Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, Akad. soch. Jozef Kliský,  ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Akad. soch. Jozef Kliský je sochárom z regiónu,  stál pri sympóziách detských ihrísk, ktoré koncom 90. rokov realizovala galéria v spolupráci s mestom.  Juraj Meliš bol jeho pedagógom v závere štúdia.

Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD., sú prví absolventi prof. Meliša, obaja pôsobia na katedrách výtvarnej výchovy - Katolíckej univerzity v Ružomberku a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2017  pripravili v Tatranskej galérii v Poprade  výstavu TA-tri Hommage a  Juraj Meliš.

Pri výbere účastníkov prvého ročníka sme prihliadali na  regionálnu príslušnosť a úzku spoluprácu s profesorom Melišom.  

Park Juraja Meliša s dielami jeho žiakov a kolegov má ambíciu sa stať nielen prezentačným, vzdelávacím, relaxačným miestom ale i dôležitým miestom na mape Nových Zámkov,  vhodným pre cielené návštevy. 

Biografia Prof. Akad. sochára Juraja Meliša:

1942 narodil sa 13. júla v Nových Zámkoch 
1960 - 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. Jozefa Kostku
1973 - 1993 pôsobil ako externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
1990 – 2009 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
1991 – bol vymenovaný za docenta 1992 – bol vymenovaný za profesora
2016 – zomrel 22. novembra
1999 -2002 bol vedúcim Katedry sochárstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. Jeden zo zakladajúcich členov združenia Gerulata. Okrem iného organizoval niekoľko výstav poslucháčom z ateliéru profesora Jozefa Kostku, pocty výtvarníkom: Lajosovi Kassákovi, Vladimírovi Preclíkovi, participoval na mnohých albumoch. Mal viacero samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil sa na  významných kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. O jeho tvorbe bolo publikovaných desiatky článkov a štúdií, v rokoch 1993 a 2003 vyšli o jeho tvorbe monografie (autori Katarína Bajcurová a Ivan Jančár). Žil a tvoril v Bratislave.
Samostatné výstavy: 1970 - Prostredie I. Galéria mladých, Bratislava
1971 -  Prostredie II. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 
1973 – Prostredie III. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1974 – Prostredie III. (výber).
Minigaléria Výskumného ústavu veterinářního lékařství, Brno/Medlánky, Česká republika
Juraj Meliš -Fiatal mὕvészek, Budapešť, Maďarsko
1981 – Juraj Meliš -Klub školství a vědy, Brno/ Česká republika
1987 – Monológy -Galéria umenia, Nové Zámky
1988 – Kern – Meliš -Galéria SFVU, Bratislava              
Fila – Jankovič – Meliš. University of houston, Clear Lake Art Gallery, Houston / USA 
1989 - Hulík – Meliš. Átrium Praha / Česká republika
Prostredie II. Malá galéria Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava              
Viktor Hulík – Juraj Meliš  - Vystavnyj zal Kyrovskij rajon, Moskva/ Rusko
1990 - Plastiky (spolu s R. Filom) - Okresní vlastivědní muzeum Bruntál / Česká republika             
Prostredie II. (Spolu s. R. Filom) - Lidová škola umění, Sovinec / Česká republika             
Plastiky - Zámek Sokolov / Česká republika             
Monológy (spolu s E. Ovčáčkom). Gallerie Tiller, Viedeň / Rakúsko 
1991 - Prostredie II. Všeobecná výstava  (100), Ekologický pavilón, Praha / Česká republika
1993 – Bilancia - Štátna galéria Banská Bystrica
1994 – Idea - Galéria Júliusa Jakobyho, Košice             
Bilancia - Galéria mesta Bratislavy, Bratislava             
Výber z tvorby - Galéria umenia,  Nové Zámky              
Plastiky - Galéria SFU, Bratislava 
1996 - Juraj Meliš – Peter Roller, Kresba – grafika. GalériaFrantiška Studeného, Nitra        
1997 – Help – Idea – Monológy.  Galéria Nova, Bratislava 
1998 – Viktor Hulík a Juraj Meliš. Helmut Servas, Kunsthalle, Rodalben / Nemecko 
2000 – Juraj Meliš, Libero animo - Mestská galéria, Rimavská Sobota 
2001 – Premeny času - Galéria slovenskej sporiteľne, Banská Bystrica 
2002 – Kovadlina snov - Slovenská národná galéria, Bratislava 
2004 – Juraj Meliš - Képzὅmὕvészeti Egyetem, Hungaria univerzity of Fine Arts, Budapešť / Maďarsko 
2006 – Ideály a ideológie - CC Centrum, Bratislava 
2007 – Dies irae -Galéria mesta Bratislavy, Bratislava              
Príbehy hory a ľudí - Galéria slovenskej sporiteľne, Bratislava 
2009 – Obludárium - Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
2011 – Juraj Meliš: Kresby 1969 – 1975. Galéria LINEA, Bratislava              
Ad Fontes – K prameňom. Oravská galéria, Dolný Kubín 
2012 – KONTAKTZÓNA - Kassák múzeum, Budapešť / Maďarsko               
Juraj Meliš -Slovenský inštitút, Budapešť / Maďarsko               
Dies irae - Nová síň, Praha/ Česká republika               
Juraj Meliš – DE PRINCIPIO - Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky               
Juraj Meliš – In continuo - Roman Fecik Gallery, Bratislava 

Usporiadateľ: Resculpture.sk – Asociácia sochárov Slovenska

Názov podujatia: Sochárske sympózium – pocta Jurajovi Melišovi 

Miesto: Mesto Nové Zámky – Zelené údolie – (Park Juraja Meliša)

Vernisáž: 13.9.2020    
                   
Účastníci sympózia – sochári: Rastislav Biarinec, Jozef Kliský, Ľubomír Purdeš   

Podnetom pre vznik sochárskeho sympózia v Nových Zámkoch bolo udelenie ocenenia „IN MEMORIAM“ profesorovi,  akad. sochárovi Jurajovi Melišovi (novozámockému rodákovi) a vízia premenovať priestor „Zelené údolie“ na Park Juraja Meliša.

Profesor Juraj Meliš (13.7.1942 Nové Zámky – 22.11.2016 Skalica).

V rokoch 1960 –1966 študoval na VŠVU v Bratislave (prof. J. Kostka).
Na Vysokej škole múzických umení pôsobil v rokoch 1973 - 1988, v rokoch 1990 - 2008  viedol sochársky ateliér na VŠVU. V roku 1992 bol menovaný za profesora. Venoval sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. V roku 1966 umiestnil na Hlavné námestie v Nových Zámkoch svoju diplomovú prácu Víťazstvo, zváraný kov (deinštalovanú v roku 2005). Následne ďalšie diela, z nich  plastika pri SOU Novodev, 1980, betón, 300 cm bola zničená v roku 2012. Vzťah profesora Juraja Meliša k Novým Zámkom bol vrúcny a celoživotný. Bol lokálpatriotom a rodáci boli vždy vítaní v jeho ateliéri. Hlásil sa k dedičstvu novozámockého rodáka Lajosa Kassáka, venoval mu viacero pôct,  ktorých bol autorom i organizátorom. Rovnako organizoval a bol účastný pôct profesorovi Jozefovi Kostkovi, svojim kolegom a priateľom. Sochárske sympózium je našou poctou profesorovi Jurajovi Melišovi. Projekt je programovaný na viac rokov. Jeho dramaturgia vznikala v spolupráci s Resculpture.sk – Asociáciou sochárov a žiakmi Juraja Meliša, ktorí sú zároveň účastníkmi projektu.

Sochári:  Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, Akad. soch. Jozef Kliský,  ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Akad. soch. Jozef Kliský je sochárom z regiónu,  stál pri sympóziách detských ihrísk, ktoré koncom 90. rokov realizovala galéria v spolupráci s mestom.  Juraj Meliš bol jeho pedagógom v závere štúdia.

Prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD., sú prví absolventi prof. Meliša, obaja pôsobia na katedrách výtvarnej výchovy - Katolíckej univerzity v Ružomberku a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2017  pripravili v Tatranskej galérii v Poprade  výstavu TA-tri Hommage a  Juraj Meliš.

Pri výbere účastníkov prvého ročníka sme prihliadali na  regionálnu príslušnosť a úzku spoluprácu s profesorom Melišom.  

Park Juraja Meliša s dielami jeho žiakov a kolegov má ambíciu sa stať nielen prezentačným, vzdelávacím, relaxačným miestom ale i dôležitým miestom na mape Nových Zámkov,  vhodným pre cielené návštevy. 

Biografia Prof. Akad. sochára Juraja Meliša:

1942 narodil sa 13. júla v Nových Zámkoch 
1960 - 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri prof. Jozefa Kostku
1973 - 1993 pôsobil ako externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
1990 – 2009 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
1991 – bol vymenovaný za docenta 1992 – bol vymenovaný za profesora
2016 – zomrel 22. novembra
1999 -2002 bol vedúcim Katedry sochárstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe, monumentálnej tvorbe, kresbe, grafike. Jeden zo zakladajúcich členov združenia Gerulata. Okrem iného organizoval niekoľko výstav poslucháčom z ateliéru profesora Jozefa Kostku, pocty výtvarníkom: Lajosovi Kassákovi, Vladimírovi Preclíkovi, participoval na mnohých albumoch. Mal viacero samostatných výstav doma i v zahraničí, zúčastnil sa na  významných kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. O jeho tvorbe bolo publikovaných desiatky článkov a štúdií, v rokoch 1993 a 2003 vyšli o jeho tvorbe monografie (autori Katarína Bajcurová a Ivan Jančár). Žil a tvoril v Bratislave.
Samostatné výstavy: 1970 - Prostredie I. Galéria mladých, Bratislava
1971 -  Prostredie II. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 
1973 – Prostredie III. Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava 1974 – Prostredie III. (výber).
Minigaléria Výskumného ústavu veterinářního lékařství, Brno/Medlánky, Česká republika
Juraj Meliš -Fiatal mὕvészek, Budapešť, Maďarsko
1981 – Juraj Meliš -Klub školství a vědy, Brno/ Česká republika
1987 – Monológy -Galéria umenia, Nové Zámky
1988 – Kern – Meliš -Galéria SFVU, Bratislava              
Fila – Jankovič – Meliš. University of houston, Clear Lake Art Gallery, Houston / USA 
1989 - Hulík – Meliš. Átrium Praha / Česká republika
Prostredie II. Malá galéria Slovnaft, Vlčie hrdlo, Bratislava              
Viktor Hulík – Juraj Meliš  - Vystavnyj zal Kyrovskij rajon, Moskva/ Rusko
1990 - Plastiky (spolu s R. Filom) - Okresní vlastivědní muzeum Bruntál / Česká republika             
Prostredie II. (Spolu s. R. Filom) - Lidová škola umění, Sovinec / Česká republika             
Plastiky - Zámek Sokolov / Česká republika             
Monológy (spolu s E. Ovčáčkom). Gallerie Tiller, Viedeň / Rakúsko 
1991 - Prostredie II. Všeobecná výstava  (100), Ekologický pavilón, Praha / Česká republika
1993 – Bilancia - Štátna galéria Banská Bystrica
1994 – Idea - Galéria Júliusa Jakobyho, Košice             
Bilancia - Galéria mesta Bratislavy, Bratislava             
Výber z tvorby - Galéria umenia,  Nové Zámky              
Plastiky - Galéria SFU, Bratislava 
1996 - Juraj Meliš – Peter Roller, Kresba – grafika. GalériaFrantiška Studeného, Nitra        
1997 – Help – Idea – Monológy.  Galéria Nova, Bratislava 
1998 – Viktor Hulík a Juraj Meliš. Helmut Servas, Kunsthalle, Rodalben / Nemecko 
2000 – Juraj Meliš, Libero animo - Mestská galéria, Rimavská Sobota 
2001 – Premeny času - Galéria slovenskej sporiteľne, Banská Bystrica 
2002 – Kovadlina snov - Slovenská národná galéria, Bratislava 
2004 – Juraj Meliš - Képzὅmὕvészeti Egyetem, Hungaria univerzity of Fine Arts, Budapešť / Maďarsko 
2006 – Ideály a ideológie - CC Centrum, Bratislava 
2007 – Dies irae -Galéria mesta Bratislavy, Bratislava              
Príbehy hory a ľudí - Galéria slovenskej sporiteľne, Bratislava 
2009 – Obludárium - Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
2011 – Juraj Meliš: Kresby 1969 – 1975. Galéria LINEA, Bratislava              
Ad Fontes – K prameňom. Oravská galéria, Dolný Kubín 
2012 – KONTAKTZÓNA - Kassák múzeum, Budapešť / Maďarsko               
Juraj Meliš -Slovenský inštitút, Budapešť / Maďarsko               
Dies irae - Nová síň, Praha/ Česká republika               
Juraj Meliš – DE PRINCIPIO - Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky               
Juraj Meliš – In continuo - Roman Fecik Gallery, Bratislava 

Égő gyertyák (0)
Kialudt gyertyák (0)
Jelenleg egyetlen gyertya sem ég