Magyar Közösségi Ház

Település:
Veľké Kapušany, Szlovákia
Cím:
Veľké Kapušany, Čepeľ 64
Állította:
Nagykapos és Vidéke Társulás, 2003
Társulásunk 2003-tól működteti a nagykaposi Magyar Közösségi Házat, 2004-től az intézmény a Mécs László könyvtárral , 2007-től pedig a Gordius plus képzőközponttal bővült.

Az emlékmű története

A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 2003 decemberében kezdte meg működését, helyi ill. regionális közművelődési feladatokat ellátó intézményként. Egy korábbi családi ház felújításával és átalakításával vált az Ung-vidéki magyar kulturális és közösségi élet meghatározó szellemi központjává. A civil szervezetek számára székhelyet és közösségi termet biztosít, míg a kulturális csoportok munkáját gyakorlási és fellépési lehetőségekkel segíti.Küldetése, hogy Ung-vidéken a magyarság megmaradásának és a magyar identitás erősítésének motorja legyen.

Célja a magyar hagyományok ápolása, magyar önazonosságot erősítő rendezvények szervezése, segíteni az itt élőket magyarságuk vállalásában és megélésében.Ennek a célkitűzésnek megfelelve az intézményben pezsgő kulturális és közművelődési élet zajlik, a házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás számos kulturális esemény és szabadidős tevékenység szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, szakmai előadások, író-olvasó-, kórus- és diáktalálkozók, könyvbemutatók, filmvetítések, művészeti kiállítások, népi mesterségek napja, történelmi-, irodalmi- és szavalóversenyek, könyvkiadások, konferenciák, tanfolyamok, karvezetői továbbképzés, óvodai és iskolai beiratkozási programok, valamint a már tradícióvá vált Mécs László és Erdélyi János Emléknapok megvalósításával élteti a magyar nyelvű kultúrát a régióban.2004-ben sikerült az épület egy korábban lebontásra ítélt részét felújítani, melyben létrejött a Mécs László Könyvtár, ami helyben olvasható és tanulmányozható, főként a régióra vonatkozó, illetve a város jeles alakjaihoz kötődő könyvet, dokumentumot őriz.2007-ben az épület egy újabb szárnnyal bővült, megalakult a régió első felnőttképző központja egy multifunkciós konferenciateremmel.Intézményünkben két - rendezvények megvalósítására is alkalmas - terem található. A kisebb Erdélyi János Emlékszobában vannak kiállítva városunk jeles alakjainak, Erdélyi János költőnek és Mécs László pap-költőnek írásos dokumentumai. A nagyobb teremben pedig a Nagykaposi Csemadok 60 éve c. fotógyűjtemény tekinthető meg.Szeretnénk, hogy intézményünket minden itt élő magyar közösségi otthonának érezze.
A nagykaposi Magyar Közösségi Ház 2003 decemberében kezdte meg működését, helyi ill. regionális közművelődési feladatokat ellátó intézményként. Egy korábbi családi ház felújításával és átalakításával vált az Ung-vidéki magyar kulturális és közösségi élet meghatározó szellemi központjává. A civil szervezetek számára székhelyet és közösségi termet biztosít, míg a kulturális csoportok munkáját gyakorlási és fellépési lehetőségekkel segíti.Küldetése, hogy Ung-vidéken a magyarság megmaradásának és a magyar identitás erősítésének motorja legyen.

Célja a magyar hagyományok ápolása, magyar önazonosságot erősítő rendezvények szervezése, segíteni az itt élőket magyarságuk vállalásában és megélésében.Ennek a célkitűzésnek megfelelve az intézményben pezsgő kulturális és közművelődési élet zajlik, a házat működtető Nagykapos és Vidéke Társulás számos kulturális esemény és szabadidős tevékenység szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések, szakmai előadások, író-olvasó-, kórus- és diáktalálkozók, könyvbemutatók, filmvetítések, művészeti kiállítások, népi mesterségek napja, történelmi-, irodalmi- és szavalóversenyek, könyvkiadások, konferenciák, tanfolyamok, karvezetői továbbképzés, óvodai és iskolai beiratkozási programok, valamint a már tradícióvá vált Mécs László és Erdélyi János Emléknapok megvalósításával élteti a magyar nyelvű kultúrát a régióban.2004-ben sikerült az épület egy korábban lebontásra ítélt részét felújítani, melyben létrejött a Mécs László Könyvtár, ami helyben olvasható és tanulmányozható, főként a régióra vonatkozó, illetve a város jeles alakjaihoz kötődő könyvet, dokumentumot őriz.2007-ben az épület egy újabb szárnnyal bővült, megalakult a régió első felnőttképző központja egy multifunkciós konferenciateremmel.Intézményünkben két - rendezvények megvalósítására is alkalmas - terem található. A kisebb Erdélyi János Emlékszobában vannak kiállítva városunk jeles alakjainak, Erdélyi János költőnek és Mécs László pap-költőnek írásos dokumentumai. A nagyobb teremben pedig a Nagykaposi Csemadok 60 éve c. fotógyűjtemény tekinthető meg.Szeretnénk, hogy intézményünket minden itt élő magyar közösségi otthonának érezze.

Akikre emlékezünk

Égő gyertyák (0)
Kialudt gyertyák (0)
Jelenleg egyetlen gyertya sem ég