A régi posta

Település:
Kisvárda, Magyarország
Cím:
Kisvárda, 4600, Szent László u. 28.
Állította:
Kisvárda Város Önkormányzata, 1904
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Juhász Gyula

Az emlékmű története

A régi posta

Kisvárdán évtizedek óta húzódó probléma volt a megfelelő postaépület hiánya, s település lakossága joggal kifogásolta a postán uralkodó áldatlan állapotokat. A lélekszám növekedésével, a gazdasági élet fellendülésével nem tartott lépést a helyi szolgáltatás színvonala, nem voltak megfelelőek a körülmények sem. 

Látszólag megoldódott a probléma, amikor 1904-ben átadták a Szent László u. 28. számon található új épületet: „Az új postaépület még a tervezett határidő - szeptember 1-eje- előtt lett átadva rendeltetésének. A közönség sokkal szabadabban mozog a kényelmes várócsarnokban, s megszűnt az a lehetetlen állapot is, hogy a postai tisztviselők, kézbesítők, szolgák egymás hátán egy teremben szűkösködjenek. A város közepén, a Kastal-féle telken felépített ez új helyiségben most már sokkal kevesebb akadállyal bonyolítható le a postai megnövekedett forgalom. Erős a reményünk arra is, hogy a távbeszélő forgalomban levő torlódások is megszünjenek, mert az e miatt tett panasz folytán értesítést kaptunk a nagyváradi kir. posta és távirdaigazgatótól, hogy tudomással bir a torlódásról, s ennek megszüntetéséről gondoskodik.” - írta a korabeli kisvárdai újság.

A mai Mártírok útját akkoriban elnevezték Posta utcának, majd amikor a posta 1914-ben a mai helyére költözött, Régi posta utcaként emlegették, a két világháború között hivatalosan Horthy Miklós út volt, 1948-ban kapta a Mártírok nevet.

Az épületben a húszas évektől a Provincia Terményforgalmi és Árukereskedelmi Rt. működött.

Különösen értéke az épületnek a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, a timpanon szoborcsoportja. A szobrok közül jól láthatóan hiányzik valami: a magyar címer!

Néző István

A régi posta

Kisvárdán évtizedek óta húzódó probléma volt a megfelelő postaépület hiánya, s település lakossága joggal kifogásolta a postán uralkodó áldatlan állapotokat. A lélekszám növekedésével, a gazdasági élet fellendülésével nem tartott lépést a helyi szolgáltatás színvonala, nem voltak megfelelőek a körülmények sem. 

Látszólag megoldódott a probléma, amikor 1904-ben átadták a Szent László u. 28. számon található új épületet: „Az új postaépület még a tervezett határidő - szeptember 1-eje- előtt lett átadva rendeltetésének. A közönség sokkal szabadabban mozog a kényelmes várócsarnokban, s megszűnt az a lehetetlen állapot is, hogy a postai tisztviselők, kézbesítők, szolgák egymás hátán egy teremben szűkösködjenek. A város közepén, a Kastal-féle telken felépített ez új helyiségben most már sokkal kevesebb akadállyal bonyolítható le a postai megnövekedett forgalom. Erős a reményünk arra is, hogy a távbeszélő forgalomban levő torlódások is megszünjenek, mert az e miatt tett panasz folytán értesítést kaptunk a nagyváradi kir. posta és távirdaigazgatótól, hogy tudomással bir a torlódásról, s ennek megszüntetéséről gondoskodik.” - írta a korabeli kisvárdai újság.

A mai Mártírok útját akkoriban elnevezték Posta utcának, majd amikor a posta 1914-ben a mai helyére költözött, Régi posta utcaként emlegették, a két világháború között hivatalosan Horthy Miklós út volt, 1948-ban kapta a Mártírok nevet.

Az épületben a húszas évektől a Provincia Terményforgalmi és Árukereskedelmi Rt. működött.

Különösen értéke az épületnek a nyílások keretezése, a homlokzati párkány díszítése, a timpanon szoborcsoportja. A szobrok közül jól láthatóan hiányzik valami: a magyar címer!

Néző István

Égő gyertyák (0)
Kialudt gyertyák (0)
Jelenleg egyetlen gyertya sem ég