Bessenyei György szobra

Település:
Nyíregyháza, Magyarország
Cím:
Nyíregyháza, 4400, Bessenyei tér 18.
Állította:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 1899
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Juhász Gyula

Az emlékmű története

Bessenyei György szobra

Nyíregyháza egyik legrégebbi központi terén 1928-tól áll Bessenyei György álló alakos szobra. Az idő közben megújult téren, amely Nyíregyháza Kulturális negyedének egyik központi tere, több alkotás is helyet kapott: Krúdy Gyula, Váczi Mihály szobrai.
Kovács István törvényszéki bíró a vármegye 1889. október 8-i közgyűlésén indítványozta, hogy állítsanak emléket a megye nagy szülöttének, Bessenyei György testőrírónak. A megye magáévá tette a gondolatot és gyűjtést hirdetett az ércszoborra. A pénz azonban lassan gyarapodott, így 1894 tavaszán törvényhatósági határozatba foglalták, hogy a szobrot mindenféleképpen felállítják, lehetőleg a millenniumi ünnepségsorozat egyik részeként. Újra gyűjtést hirdettek és az 1895-ben kiírt pályázatra év végéig 16 pályamunka érkezett. Ekkor derült ki, hogy nincs hiteles ábrázolás a testőríróról, mert amiről azt hitték, hogy Bessenyeit ábrázolja, az a szintén bécsi gárdista, Czirjék Mihály arcképe volt. A bíráló bizottság, amelynek tagja volt Benczúr Gyula is, Kallós Ede pályaművét ítélte megvalósításra méltónak, de díjazták Holló Barnabás és Donáth Gyula terveit is. A tervezett millenniumi leleplezés azonban elmaradt. A művésszel a szerződést csak 1897-ben kötötték meg, míg Kallós a 3 méteres mintával 1898 tavaszára lett készen. A nyár folyamán ércbe is öntötték Bessenyei alakját, azonban a tervezett októberi leleplezést Erzsébet királyné halála miatt a következő évi tavaszi közgyűlésre halasztották. A vármegye első köztéri szobrának leleplezésén, 1899. május 9-én lobogódíszbe öltözött város fogadta a vármegyék küldötteit, az országos kulturális egyletek képviselőit, a helyi notabilitásokat, valamint a királyi utasításra megjelent négy királyi testőrt. A szobor felállítását előkészítő munkálatok, majd az országos érdeklődést kiváltó nagyszabású avatási ünnepély és ünnepségsorozat fő szervezője az 1898-ban megalakult Bessenyei Kör volt. A művészi kivitelezésű talapzatot Balázs István készítette Kosztolányi-Kann Gyula műépítész tervrajza alapján. Bessenyei ércbe öntött alakját 1928-ban áthelyezték, a helyén pedig felállították Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását, a Hősök szobrát.
Bessenyei György szobra

Nyíregyháza egyik legrégebbi központi terén 1928-tól áll Bessenyei György álló alakos szobra. Az idő közben megújult téren, amely Nyíregyháza Kulturális negyedének egyik központi tere, több alkotás is helyet kapott: Krúdy Gyula, Váczi Mihály szobrai.
Kovács István törvényszéki bíró a vármegye 1889. október 8-i közgyűlésén indítványozta, hogy állítsanak emléket a megye nagy szülöttének, Bessenyei György testőrírónak. A megye magáévá tette a gondolatot és gyűjtést hirdetett az ércszoborra. A pénz azonban lassan gyarapodott, így 1894 tavaszán törvényhatósági határozatba foglalták, hogy a szobrot mindenféleképpen felállítják, lehetőleg a millenniumi ünnepségsorozat egyik részeként. Újra gyűjtést hirdettek és az 1895-ben kiírt pályázatra év végéig 16 pályamunka érkezett. Ekkor derült ki, hogy nincs hiteles ábrázolás a testőríróról, mert amiről azt hitték, hogy Bessenyeit ábrázolja, az a szintén bécsi gárdista, Czirjék Mihály arcképe volt. A bíráló bizottság, amelynek tagja volt Benczúr Gyula is, Kallós Ede pályaművét ítélte megvalósításra méltónak, de díjazták Holló Barnabás és Donáth Gyula terveit is. A tervezett millenniumi leleplezés azonban elmaradt. A művésszel a szerződést csak 1897-ben kötötték meg, míg Kallós a 3 méteres mintával 1898 tavaszára lett készen. A nyár folyamán ércbe is öntötték Bessenyei alakját, azonban a tervezett októberi leleplezést Erzsébet királyné halála miatt a következő évi tavaszi közgyűlésre halasztották. A vármegye első köztéri szobrának leleplezésén, 1899. május 9-én lobogódíszbe öltözött város fogadta a vármegyék küldötteit, az országos kulturális egyletek képviselőit, a helyi notabilitásokat, valamint a királyi utasításra megjelent négy királyi testőrt. A szobor felállítását előkészítő munkálatok, majd az országos érdeklődést kiváltó nagyszabású avatási ünnepély és ünnepségsorozat fő szervezője az 1898-ban megalakult Bessenyei Kör volt. A művészi kivitelezésű talapzatot Balázs István készítette Kosztolányi-Kann Gyula műépítész tervrajza alapján. Bessenyei ércbe öntött alakját 1928-ban áthelyezték, a helyén pedig felállították Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotását, a Hősök szobrát.

Akikre emlékezünk

Égő gyertyák (0)
Kialudt gyertyák (0)
Jelenleg egyetlen gyertya sem ég