A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

Település:
Kisvárda, Magyarország
Cím:
Kisvárda, 4600, Szent László u. 42.
Állította:
Kisvárda Város Önkormányzata, 1896
"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Juhász Gyula

Az emlékmű története

A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola


Kisvárda egyik impozáns épületében, a Szent László u. 42. sz. alatt működik a Weiner Leó

Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola. Az építmény történetéről 1896-ból van az első adatunk,

amikor Nagy (Grósz) Benő és neje, Széll Etelka vétel jogcímén megszerezték. A nő Széll

Mihálynak, az izraelita hitközség elnökének a leánya volt. Egyes információk szerint az

épületben egykor Jókai Mór is megfordult.

Grósz a Tiszatársulat mérnöke volt, majd 1893-ban telepedett le Kisvárdán, de ekkor még

csak szobát bérelt a Nagyvendéglőben. Ezt követően építészként tevékenykedett. Nevéhez

fűződik pl. az egykori polgári iskola, melyben jelenleg a református iskola működik, a Várday

István úton állt óvoda, mely átalakítva kistérségi célokat szolgál. A család az 1922-ben

Debrecenbe költözött, de a férj kisvárdai megbízásokat továbbra is vállalt. 1922. március 7-én

az épületet megvásárolta Fodor Zsigmond és neje, Stahlberger Gizella. 1929. március 19-én a

tulajdon öröklés jogcímén Fodor Zoltánhoz került. Az örökös nem sokáig tartotta meg

magának az épületet, mert május 29-én adásvételi szerződést kötött dr. Schönwald Miklós

ügyvéddel, így arra, és nejére, Wohl Olgára szállt a 75.000 pengő lefizetése után az ingatlan

tulajdonjoga.

1939-ben a házadót a 150.000 pengőre értékelt, hatszobás lakást is magában foglaló épület

után fizette. Dr. Schönwald a Kisvárdai Hitelbanknak is a vezetője volt, az épületet bankként

is funkcionált. Schönwaldról érdemes még tudni, hogy az izraelita hitközség elnöki posztját is

több évig betöltötte.

1944. május 4-én a fennálló rendeletek értelmében a tulajdoni lapra bejegyezték, hogy az

ingatlan tulajdonosa zsidó. A kisvárdai zsidókat a hónap végén deportálták. Közvetlenül 1945

után rögtön az oroszok telepedtek be, még 1950-ben is az épületben voltak.

Az épület birtoklásában 1952-ben történt újabb változás, amikor a magyar állam javára

államosították. Talán már ezt követően is pártcélokat szolgált, de a tulajdoni lap szerint csak

1976. november 11-én lett a Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár Megyei

Bizottsága az új tulajdonos, azaz az épület pártházként funkcionált, és a Hazafias Népfront is

itt talált helységre. Ekként működött 1978. december 27-után is, amikor az MSZMP Központi

Bizottsága kezébe került az ingatlan. A rendszerváltás idején az MSZMP továbbra is

működött, de a tagság nagyobb része MSZP-mezre váltott, így 1990. április 28-tól az épület

kezelője részben a Városi Tanács, részben az MSZP Kisvárdai Szervezete. 1992-ben már az

önkormányzat az épület a kezelője. 1996-ban kap az épületre használati jogot a Weiner Leó

Zeneiskola, mely azóta is itt tölti be nemes hivatását.


Néző István

A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola


Kisvárda egyik impozáns épületében, a Szent László u. 42. sz. alatt működik a Weiner Leó

Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola. Az építmény történetéről 1896-ból van az első adatunk,

amikor Nagy (Grósz) Benő és neje, Széll Etelka vétel jogcímén megszerezték. A nő Széll

Mihálynak, az izraelita hitközség elnökének a leánya volt. Egyes információk szerint az

épületben egykor Jókai Mór is megfordult.

Grósz a Tiszatársulat mérnöke volt, majd 1893-ban telepedett le Kisvárdán, de ekkor még

csak szobát bérelt a Nagyvendéglőben. Ezt követően építészként tevékenykedett. Nevéhez

fűződik pl. az egykori polgári iskola, melyben jelenleg a református iskola működik, a Várday

István úton állt óvoda, mely átalakítva kistérségi célokat szolgál. A család az 1922-ben

Debrecenbe költözött, de a férj kisvárdai megbízásokat továbbra is vállalt. 1922. március 7-én

az épületet megvásárolta Fodor Zsigmond és neje, Stahlberger Gizella. 1929. március 19-én a

tulajdon öröklés jogcímén Fodor Zoltánhoz került. Az örökös nem sokáig tartotta meg

magának az épületet, mert május 29-én adásvételi szerződést kötött dr. Schönwald Miklós

ügyvéddel, így arra, és nejére, Wohl Olgára szállt a 75.000 pengő lefizetése után az ingatlan

tulajdonjoga.

1939-ben a házadót a 150.000 pengőre értékelt, hatszobás lakást is magában foglaló épület

után fizette. Dr. Schönwald a Kisvárdai Hitelbanknak is a vezetője volt, az épületet bankként

is funkcionált. Schönwaldról érdemes még tudni, hogy az izraelita hitközség elnöki posztját is

több évig betöltötte.

1944. május 4-én a fennálló rendeletek értelmében a tulajdoni lapra bejegyezték, hogy az

ingatlan tulajdonosa zsidó. A kisvárdai zsidókat a hónap végén deportálták. Közvetlenül 1945

után rögtön az oroszok telepedtek be, még 1950-ben is az épületben voltak.

Az épület birtoklásában 1952-ben történt újabb változás, amikor a magyar állam javára

államosították. Talán már ezt követően is pártcélokat szolgált, de a tulajdoni lap szerint csak

1976. november 11-én lett a Magyar Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatmár Megyei

Bizottsága az új tulajdonos, azaz az épület pártházként funkcionált, és a Hazafias Népfront is

itt talált helységre. Ekként működött 1978. december 27-után is, amikor az MSZMP Központi

Bizottsága kezébe került az ingatlan. A rendszerváltás idején az MSZMP továbbra is

működött, de a tagság nagyobb része MSZP-mezre váltott, így 1990. április 28-tól az épület

kezelője részben a Városi Tanács, részben az MSZP Kisvárdai Szervezete. 1992-ben már az

önkormányzat az épület a kezelője. 1996-ban kap az épületre használati jogot a Weiner Leó

Zeneiskola, mely azóta is itt tölti be nemes hivatását.


Néző István