Erdélyi János
PAGE COMMÉMORATIVE AUTHENTIQUE
AUTHENTIQUE
PAGE COMMÉMORATIVE
(1)
1814 
1868 
Erdélyi János
1814-1868 
Nom:
Erdélyi János
Surnom du défunt :
Nom de naissance:
Date de naissance:
1814. avril 30.
Ville de naissance:
Veľké Kapušany
Défunt:
1868. janvier 23.
Autre citation Autre citation
Enregistrer la citation Enregistrer la citation

"Legkönnyebben össze lehet téveszteni a népköltészetet a nemzetivel. Itt azon alapvonások teszik a különbséget, melyeket akkor vesz föl a népjellem, mikor nemzet lesz a népből. Bárminő szerződések, alkotmány és uralkodási forma íratnak is a nemzet oklevelébe, mindez a nép szellemén nem változtat, hanem csak új vonásokat tesz ahhoz. Így vesz föl némely sajátságot a nemzet külső jelekben is, minő a zászló, címer, színek, öltözet, viselet: de ezek is tagadhatlanul oly formát és jellemet fognak ölteni, melynek első eszméje a néptömeg kedélyéletében gyökerezik. Innen van aztán ama bűbájos ragaszkodás a nemzeti színekhez, zászlókhoz a csatában; innen az öltözet és viselet iránti nem előszeretet, hanem tősgyökeres hajlandóság."

Erdélyi János frise de vie de
Elszegényedett református kisnemesi származású család sarja. Szülei Erdélyi Mihály (*1770. - †Nagykapos, 1832. november 29.) földműves és Kováts Zsuzsanna (*1769. - †Nagykapos, 1841. szeptember 17.) voltak.[3][4][5] Atyja művelt ember lévén, néhány könyvből álló kiskönyvtárt tartott, maga is írogatott vallásos verseket és esténként zsoltárt és népdalokat énekelgetett családja körében, fiát is maga vezette be a tanulásba. Fiát annak hétéves korában beadta a helybeli iskolába, mely progimnáziumként is szolgált és itt különösen a latin nyelvben oly előmenetelt tett, hogy három év múlva (1824) szintaxista lehetett a sárospataki kollégiumban, ahol egész iskolai pályáját végezte, közben két ízben hagyván azt oda, hogy magántanítással kereshessen annyit, amennyire iskolai évei alatt szüksége volt.