eine in Stein gemeißelte Geschichte
eine in Stein gemeißelte Geschichte

Rechtserklärung


A www.lapidaris.com weboldal Üzemeltetője, az OLINFORM SYSTEM Kft. (4931 Tarpa, Esze Tamás út 24., cégjegyzékszám: 15-09-082363, adószám: 25082795-2-15,  a továbbiakban Üzemeltető)képviseletében eljárvaaz alábbi jogi nyilatkozatot tesszük.

 1. A weboldal domain neve felett rendelkezésre kizárólag az Üzemeltető jogosult.
 2. A weboldal abból a célból jött létre, hogy az általa tervezett és gyártott Lapidaris rendszert, annak célját, szellemiségét, az annak működésével kapcsolatos információkat bemutassa, a rendszert értékesítse, használatát lehetővé tegye, informatikai üzemeltetését biztosítsa.
 3. Fenti tevékenységek keretében az Üzemeltető a honlapon tájékoztatókat, szabályzókat tesz közzé, hogy biztosítsa a felhasználók lehető legpontosabb tájékoztatását, szolgáltatásainak vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon történő nyújtását. Ugyanakkor Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az általa megosztott tartalmakat bármikor, egyoldalúan módosítsa, melyet közzé tesz jelen weboldalon.
 4. Üzemeltető tiszteletben tartja a weboldal felhasználóinak személyes adatait, ezért az adatkezelés során az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében foglalt adatvédelmi alapelveknek megfelelő adatkezelési tevékenységre törekszik.
 5. Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók által megosztott, közzétett tartalmakért, azonban fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal célját és szellemiségét sértő, vagy jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző tartalmakat a weboldaláról előzetes tájékoztatás nélkül eltávolítson.
 6. Üzemeltető kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.
 7. A webhelyen megtalálható szerzői anyagok – beleértve, de nem kizárólagosan, többek között a szövegeket, kialakítást, szoftvereket, képanyagot, ábrákat, hanganyagot, felvételeket, forráskódot és tartalmat – az Üzemeltető tulajdonát képezik. Az itt megtalálható szerzői anyagok Magyarország szerzői jogi törvényei védelme alatt állnak. Az anyagok módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, a nyilvánosság számára megtekinthetővé tétele, más anyagok létrehozásához való felhasználása, a rá mutató linkek létrehozása, átadása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása csak az Üzemeltető kifejezett írásos engedélyével történhet.
 8. A Lapidaris rendszer Üzemeltető saját szoftvereként és képzőművészeti alkotásaként történő nyilvántartásba vételének – Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kibocsátott – tanúsítvány száma: 006978
 9. Üzemeltetőnek a weboldalon található márka- és védjegyek felett kizárólagos tulajdonjoga és rendelkezési joga van, ezért tilos azok 8-as pontban felsorolt módon történő felhasználása.
 10. Az Üzemeltető által más Szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok felhasználása szintén jogsértőnek minősül.
 11. Az Üzemeltető fentiek alapján minden jogot fenntart az általa közzétett tartalmak, vagy azok részeinek, illetve a bejegyzett védjegyek illetéktelen használatából eredő szerzői jogi, versenyjogi és tulajdonjogi igények tekintetében.
 12. Az Üzemeltető bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.
 13. A jelen jogi nyilatkozatokkal kapcsolatos kérdéseit e-mailben küldje el a következő címre: info@lapidaris.com, levelére 30 napon belül érdemi választ adunk.
 14. Üzemeltető arra törekszik, hogy a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és használhatóságát biztosítsa, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a weboldal saját elhatározásból történő megszüntetésére. 

A LAPIDARIS megjelölés az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala által, 017932599 számon védjegylajstromba vett szellemi termék. A védjegy jogosultja az üzemeltető.  Az üzemeltető minden jogot fenntart a LAPIDARIS megjelöléssel kapcsolatban. 

A jogosult kifejezett írásos engedélye nélkül tilos a webhelyen megtalálható védjegy módosítása, másolása, sokszorosítása, közzététele, feltöltése, letöltése, postai vagy egyéb továbbítása, hozzáférhetővé tétele, továbbá tilos a nyilvánosság számára megtekinthetővé tenni, valamint tilos más anyagok létrehozásához való felhasználása, értékesítése, illetve más közcélú vagy kereskedelmi célra történő felhasználása.

A webhelyen megjelenített védjegyet a jogosult előzetes, konkrét engedélye nélkül csak teljes egészében, változatlan formában és úgy lehet átvenni, hogy az átvevő a webhelyre történő egyértelmű hivatkozást, a forrás és a jogosult megjelölésével együtt mindenkor feltünteti.

A védjegyoltalomból eredő jogok megsértéséhez polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezmények fűződnek.

Nyíregyháza, 2018. július 5.

 

Jogi nyilatkozat letölthető verzió

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Juhász Gyula