„príbeh vytesaný do kameňa”

Szmutkó Emil

1905-1944
„LEBORULOK OLTÁRODNÁL”
Meno a priezvisko Szmutkó Emil
Rodné priezvisko Szmutkó
Dátum narodenia 12. máj 1905
Miesto narodenia Nagyberezna, Ukrajina
Zosnulý/á 23. november 1944
Hrob zosnulého
Krajina Slovensko
Kraj Košický kraj
Mesto/ Obec Čičarovce
Cintorín Pri rímskokatolíckom kostole
Príbeh zosnulého
Szmutkó Emil (1905 – 1944), 1905. május 12-én született Nagybereznán. Teológiai tanulmányait Kassán végezte, majd 1929. február 17-én szentelték pappá Beregszászon. 1933. március 17-től a csicseri egyházközségben szolgált mint plébános, egészen haláláig. 1944. november 23-án halt hősi halált, Csicserben és a római katolikus templom kertjében nyugszik.
Sviečky
Lapidaris
V súčasnosti za zosnulého nesvieti ani jedna sviečka
Zapáľte sviečku za zosnulého kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo!
Zapáliť sviečku
Tiché slová
Otec Emil Szmutkó umrel v povesti svätosti.
Písal: otec arcibiskup Bernard Bober (23.11.2019) - 2019.12.12.
Úprava
Napísať spomienku
Zapáliť sviečku
Zapáľte aj Vy virtuálnu sviečku na pamiatku zosnulého/zosnulej! Zadajte svoje meno, prosím, nie je povinné napísať odkaz. Zapálené sviečky na profilovej karte zosnulého horia 7 dní.
Môžete napísať odkaz adresovaný zosnulému/zosnulej, môžete vyrozprávať spoločne prežitý krásny zážitok, alebo môžete odovzdať spoločný zážitok ďalším príbuzným, známym, priateľom.
Názov spomienky alebo spomienok. Napr. „Vojtech“ alebo „Vojtech a rodina“, ale môžete zadať aj celé meno, je to už len na Vás.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Úprava
Názov spomienky alebo spomienok. Napr. „Vojtech“ alebo „Vojtech a rodina“, ale môžete zadať aj celé meno, je to už len na Vás.
Nemôže zostať prázdna.
Nemôže zostať prázdna.
Zadať e-mailovú adresu
Zadajte svoju e-mailovú adresu, ak chcete získať informácie na pamätnej stránke!
Vaša e-mailová adresa, s ktorou ste sa v skorších zaregistrovali.