„príbeh vytesaný do kameňa”

Corpus Kőfaragó és Temetkezési Szolgáltató Kft

Temetkezési vállalkozás
Služby
Temetkezési szolgáltató

Teljes körű temetések lebonyolítása, halottszállítás, hamvasztás, sírkő készítés, koszorú készítés

Ešte nie ste našim partnerom? Zaregistrujte svoju pietnu službu teraz!
Vaše služby, Vaša firma sa po niekoľkých krokoch môže zobraziť na našej stránke, k tomu je potrebné zadať len niekoľko údajov. Po registrácii máte možnosť podrobne vyplniť profilovú kartu svojej firmy: predstavenie sa, podrobné predstavenie služieb, nahranie obrázkov, poskytnutie kontaktov.
Lapidaris