„memories etched in stone”

Zöldövezet Építő és Szolgáltató Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés
Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről


A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről az Ozirisz Kegyeleti Szolgáltatás Irodánk munkatársaitól.


Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell. Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az anyakönyveztetés után az ÁNTSZ tisztiorvosi engedélye is szükséges.

Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. Amennyiben az nem lehetséges, az ÁNTSZ hatásköre.

Rendõrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki .

Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.


Szükséges Iratok

 •    Az elhunyt személyi azonossági igazolvány, külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 •    Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 •    Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 •    Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 •    Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 •    Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 •    Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 •    2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
 •    Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.


Amennyiben az Ozirisz Kegyeleti Szolgáltatás segítségét kéri, munkatársaink átvállalják a teljes ügyintézést a kórházban, továbbá minden szükséges okiratot beszerzünk.


További szolgáltatásaink

 •   díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 •    ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
 •    tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
 •    anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
 •    újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítések
 •    koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
 •    polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 •    egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
 •    hamvasztás, és hamvak szállítása
 •    belföldi halott szállítás
 •    virág, élő virág


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris