„memories etched in stone”

Tótkomlósi Naplemente Temetkezési Kft.

Undertakers
Services
EMLÉKFILM, “ÉLETÚTFILM”, Hamvak Szórása, Polgári Búcsúztatás, Halott szállítás, Kiegészítő szolgáltatások
EMLÉKFILM, “ÉLETÚTFILM”


Legújabb – és egyben legszívhezszólóbb – szolgáltatásunk a temetésen készült fotók valamint a hozzánk eljuttatott régebbi fényképek, családi emlékek, iskolai bizonyítványok, régi családi okiratok felhasználásával, zenei aláfestéssel készült emlékfilm, ami végigkíséri az elhunyt életének fontosabb állomásait, és bemutatja a búcsúzás pillanatait is.

Igény szerinti példányszámban elkészítve a családtagok számára örök emléket állít a szeretett elhunyt életéről, személyéről.


Hamvak Szórása


A temetési szertartás, az utolsó búcsúzás, mindig meghatározó az itt maradottak számára, hiszen akkor utoljára találkoznak azzal, aki fontos volt az életükben,így az elválás,mindig nehéz,talán a legnehezebb. Polgári vagy társadalmi búcsúztatóként sokszor láttam kétségbeesett hozzátartozókat, akik fájdalma minden esetben leírhatatlan volt. A gyászszertartás végén a hantok dörgése, a föld koppanásának a hangja, ami azt a koporsót sújtotta amit elengedtek csak fokozta fájdalmukat. Akik viszont nem a hagyományos koporsós temetkezési formát, hanem a most már egyre inkább elterjedő hamvasztást választják, nem szembesülnek ezzel a megrázkódtatással. A sírváltás, a sírkő elkészíttetése, valóban költséges, a másik probléma a talajvíz, és ráadásul még mindig él az emberekben az a nyomasztó érzés, ha nem tesznek ki magukért, környezetük megszólja őket. Mindkét problémára megoldás az az emlékhely, amelyet Tótkomlóson hoztunk létre.

Temetőn kívül, magánkézben lévő hamvak szórására alkalmas emlékpark Békés megyében, létesült elsőként az országban.

Az Emlékparkunk közel 6500 négyzetméteren helyezkedik el, amiből 1000 négyzetméter az a terület ahol a hamvak száraz szórását, illetve azok vízzel történő elhelyezését tudjuk kegyelet teljesen,a törvénynek megfelelően elhelyezni. A vizes szóráskor a hamvak teljes bemosódását biztosítva, közel 5000 liter víz kerül elhasználásra. A bemosást a hozzátartozók által kiválasztott zenére végezzük,és a lélekharang csendülése után elkezdődik a szertartás. Elsőként a külső vízfüggöny egyszerre elindul,amelynek célja a látványosság mellett,hogy segítse a hamvak tökéletes bemosódását. 30 másodperc elteltével pedig megkezdődik a hamvak bemosása, az erre a célra készített speciális szóró urnából. A szertartás befejeztével egy szál virággal elég tisztelegni, itt a koszorúk elhelyezése nem szükségesek.

Száraz szórásnál viszont a hamvak egy földalatti zárt rendszerbe kerülnek, és miután az megtelt új osszáriumot kell építeni. Sokszor felmerült az a kérdés, hogy akik a végső búcsúzásnak ezt a temetkezési formáját választják, hogyan fognak a későbbiekben megemlékezni elhunyt szeretteikről, hova fognak virágot vinni? Erre a célra kialakítottunk egy emlékfalat, ahol a sírkövekhez hasonlóan a név mellett csak születési és halálozási évet tüntetünk fel. Ott az emlékfalnál, mindig van lehetőség tisztelegni, méltó körülmények között emlékezni.


Polgári Búcsúztatás


Vallástól független búcsúztatási forma. A polgári gyászszertartást a Tótkomlósi Naplemente Kft irodájában lehet megrendelni, hiszen a cég több éves tapasztalattal rendelkező, saját polgári búcsúztatóval rendelkezik.

A búcsúztatás mindig személyre szabott, egyedi. Életutat és az emlékképekhez kapcsolódó érzéseket, esetlegesen eseményeket mutat be.

Kapcsolódnak hozzá versek, idézetek, választott zeneszámok. A szertartást megelőző egy órában egy úgynevezett várakozó, halk gyászzenét szolgáltatunk, melynek az összeállítása is kérhető, meghatározható, ugyanúgy mint a ravatal bontásnál és az elhelyezésnél szolgáltatott zene.


Halott szállítás


A halott szállítást törvény szabályozza és ennek betartása, minden temetkezési szolgáltatónak kötelező. Természetesen gépjárműveink a törvényi előírásoknak megfelelnek.

Halott szállítást belföldön és külföldön egyaránt vállalunk !


Kiegészítő szolgáltatások


Irodáinkban vállalunk a megyei napilapba történő gyászhirdetés-feladást, koszorú, sírcsokor, koporsódísz és egyéb kegyeleti virágmegrendelést. Ugyancsak megrendelhetők sírköves munkák, valamint segítséget nyújtunk halotti tor megszervezéséhez is.

Vállalunk teljes körű ügyintézést, többek között: kórházi dokumentumok beszerzése, halotti anyakönyvi kivonat elkészíttetése, különféle ÁNTSZ engedélyek (pl. rátemetési-, kriptanyitási-, exhumálási-, stb.) soron kívüli intézése.

•   Hirdetés felvétele

•   Exhumálás, exhumálás utáni hamvasztás

•   Urna elhelyezése, kiadása

•   Gyászzene biztosítása

•   Elhunytak hűtése

•   Temetések lebonyolítása

•   Sírásás, hantolás

•   Anyakönyveztetés

•   Búcsúztatás, ravatalozás

•   Halotthamvasztás lebonyolítása

•   Hiányzó okmányok beszerzése szükség esetén

•   Szükséges engedélyek megkérése

•   Temetéshez szükséges kellékek forgalmazása

•   Koporsó, urna, szemfedél, sírjelző, gyászlap stb.

•   Halott szállítás

•   Hamvasztásos temetések teljes körű ügyintézése

•   Koporsós temetések teljes körű ügyintézése

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris