„memories etched in stone”

Temetkezés Silento Kft.

Undertakers
Services
Teljes körű temetkezési tevékenység, Halottszállítás, Sírkő szolgáltatások, Kegyeleti kellékek, Sírgondozás, Adminisztrációs segítségek

Több mint 50 év szakértelmével támogatjuk és segítjük Önöket ebben a mindenki számára nehéz időszakban, Tiszafüreden és környékén. Levesszük az ügyintézés nehézségeit vállukról, így a hozzátartozóknak nem kell adminisztratív feladatokkal foglalkozni, marad idejük a gyászra és a megnyugvásra.


Vállalkozásunk a következő szolgáltatásokat vállalja:


Teljes körű temetkezési tevékenység
 • Egyházi és polgári szertartás
 • Koporsós, és hamvasztásos temetés felvétele, lebonyolítása
 • Vidéki temetés megszervezése, lebonyolítása a helyi szokások szerint
 • Emlékhelyen történő ravatalozás megszervezése, lebonyolítása
 • Hamvasztás
 • Hamvak szórása
 • Hamvak kiadása
 • Élő zene biztosítása, a ravatalozóban vagy a sírnál
 • Temetési fotó, videó készítése
 • Köztemetések lebonyolítása
 • Exhumálás

Halottszállítás szolgáltatások
 • Elhunyt és kellékátvétel
 • Halottszállítás
 • Ügyeleti halottszállítás (0-24h)
 • Nemzetközi halottszállítás
 • Rendőrségi halottszállítás
 • Hatósági halottszállítás


Sírkő szolgáltatások
 • Betű vésés
 • Betű utánfestés
 • Temetéseinkhez kapcsolódó sírhely, urnahely, sírbolt újraváltás ügyintézése
 • Temetésekhez, exhumáláshoz tartozó sírkövek bontása, visszaállítása, sírboltnyitás, fedlaplevétel
 • További sírkő szolgáltatások a Sírkő menüpont alatt


Kegyeleti kellékek
 • Koszorú készítés
 • Kegytárgyak értékesítése
 • Kegyeleti kellékek, temetkezési kellékek értékesítése
 • Koszorúlehordás
 • Temetői szolgáltatások


Adminisztrációs segítségek
 • Gyászhirdetés felvétel
 • Egyedi gyászjelentés készítése
 • Anyakönyvezés
 • Kórházi ügyintézés


Sírgondozás
 • Sírtisztítás
 • SírhantolásTovábbá segítünk Önnek a szükséges okmányokat beszerezni: halotti anyakönyvi kivonat, népesség-nyilvántartási igazolás, lakáson elhunytnak hamvasztási engedély az illetékes tisztiorvostól, sírhelyadatok, stb.


A halotti anyakönyvi kivonat beszerzéséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • Az elhunyt személyazonossági igazolványa, külföldi állampolgár esetén útlevele
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Ha az elhunyt házas, akkor a házassági anyakönyvi kivonata
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét igazoló bírósági végzés
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Az orvos által kiállított Halottvizsgálati Bizonyítvány és statisztikai lap


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris