„memories etched in stone”

Szögi és Társa Temetkezési és Szolgáltató Kft.

Undertakers
Services
Temetés

A Szöghy temetkezés 1992-ben kezdte meg működését Szegeden. Évente több mint 600 temetést végzünk. Esztétikusan berendezett, klimatizált irodánkban fogadjuk ügyfeleinket.

Jelenleg a Kft kettő darab elhunytak szállításra alkalmas gépjárművel rendelkezik, melyek megfelelnek mind a kegyeleti, mind pedig a vonatkozó egészségügyi elvárásoknak, előírásoknak. Irodánk az elhunytak hamvasztását a Csanádpalotai Halotthamvasztó Üzemében végezteti.

A hozzátartozók különböző temetési módok közötti választás - földbetemetés koporsóban, urnatemetés sírba, fülkébe, urnakriptába, hamvak szórása, hamvak kiadása, stb.- lehetőséget ad arra, hogy ki-ki hagyománya, lelki alkata, kívánsága és egyéb szempontoknak megfelelően vegye igénybe szolgáltatásainkat.


Az 1990-es években jelentkező társadalmi igények tették szükségessé a temetkezési szolgáltatást szabályozó jog felülvizsgálatát. A temetkezési szolgáltató cégek tulajdonviszonya megváltozott, illetve az addig állami tulajdonban levő köztemetők az önkormányzatok kezelésébe került.

Amikor az ember kapcsolatba kerül egy temetkezési szolgáltatóval nem mindig van abban a lelki állapotban, hogy tudatosan megszervezze a temetést.


Ezúton szeretnénk felhívni a hozzátartozók figyelmét, hogy mely dolgokra kell figyelnie a temetés megrendelésekor:


1. Az elhunyt tisztességes és méltó eltemetése

2. Az eltemettetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezés az irányadó

3. A végső nyughely gondos megválasztása

4. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára

5. A hatályos törvény lehetővé teszi a hamvak hazavitelét (ekkor nem kötelező díszurnát választani)

6. A temetés megrendelésekor érdeklődjön az árakról

7. Készpénzt, számla-, vagy átvételi elismervény ellenében adjon. A temetés végén a teljes befizetett összegről hivatalos Áfá-s számlát kérjen.

8. A törvény szerint a legközelebbi krematóriumba kell az elhunytat szállítani. Ettől csak a hozzátartozó írásbeli utasítása alapján lehet eltérni.

9. A háztól történő elszállítás költsége (ha az elhunytat nem kell boncolni) a családot terheli.

10. A hozzátartozó szabad akaratából választhat temetkezési szolgáltatót és temetőt is. A hatályos jogszabályok szerint minden temetkezési vállalkozó bármely temetőben temethet.

11. Amennyiben az elvégzett szolgáltatás és az erre felszámolt költségek nincsenek arányban, és a cég ügyvezetőjétől nem kapott kielégítő választ, úgy a területileg illetékes Jegyző segítségét kérje.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris