„memories etched in stone”

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Undertakers
Services
Temetkezés
SzolgáltatásainkTEMETÉS MEGSZERVEZÉSE


Szeged és körzetében található temetőkben vállaljuk az urnás és hagyományos temetések, illetve a belvárosi temetőben található szóró parcellában történő hamvszórás megszervezését, a hozzátartozók igényeinek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Továbbá vállaljuk a temetés kegyeletteljes lebonyolítását, tanácsadást a gyászoló hozzátartozók számára.

Temetésfelvételi irodánk működik a szegedi Belvárosi temető gondokságán, a Bartók Béla tér és az Attila utca sarkán Temetkezési Ügyfélszolgálatunkban, valamint Kiskundorozsmán, a Kiskundorozsmai temető gondnokságán, ahol szakmailag felkészült kollégáink állnak minden gyászoló rendelkezésére.


ELHUNYT SZÁLLÍTÁSA


Elhunytak szállítását vállaljunk a nap 24 órájában Szeged közigazgatási területén, vidéken.

A szállítást szükség esetén külföldről és külföldre is lebonyolítjuk, arra megfelelő szállítókoporsót biztosítunk. Kollégáink korszerű, az erre a célra kialakított járművel végzik az elhunyt hozzátartozók szállítását.


ELHUNYT TEMETÉSRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE


Társaságunk vállalja az elhunyt hozzátartozók temetés előtt történő kegyeleti előkészítését, öltöztetését. Amennyiben szükséges, hamvasztásos temetés esetén is biztosítunk lehetőséget az elhunyt közreműködővel történő bemutatására. Célunk minden ceremónia méltóságteljes lebonyolítása, amelyben az elhunyt kegyeleti előkészítése kiemelt jelentőséget kap.


KELLÉKEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁS


A temetés színvonalában nagy szerepet játszanak a választott kellékek. Társaságunk több beszállító kegyeleti kellékeit kínálja fel ügyfelei részére, legyen szó szerény vagy pompai temetésről. Kellékeink között megtalálhatók különböző, minőségi anyagokból készült bélelt koporsók, urnák a legkülönfélébb nemes anyagokból, valamint további kiegészítők, mint rögfogók, urnaleeresztők, különböző sírjelzők. Felkészült kollégáink tanácsadással segítenek a temetéshez vagy a temetési helyhez legmegfelelőbb kellék kiválasztásában.


RAVATALOZÁS


Az utolsó utat megelőzően ravatalozás kereteiben búcsúzunk halottainktól. Társaságunk vállalja Szeged temetőiben és a környező temetőkben egyaránt a ravatalozó használatának biztosítását, a ravatalozásnál való közreműködést. Társaságunknál elengedhetetlen az alkalomhoz illő formaruha, a kegyeletteljes megjelenés. Közreműködésükön kívül biztosítunk a ceremónia színvonalát emelő kiegészítő szolgáltatásokat, mint áldozati láng a búcsúztatás közben, vagy Mercedes típusú pompakocsival történő szállítás a temetési helyig.


SÍRHELY NYITÁS ÉS VISSZAHANTOLÁS


Szegeden és körzetében bármely temetőben igény szerint elvégezzük a sírhely temetésre történő előkészítését, amely lényegében a sírhely nyitását, ásási munkálatokat jelent. A temetés utolsó mozzanataként, a ceremónián történő közreműködés szerves részeként végezzük a sírhelyek behantolását. Kollégáink mindig ügyelnek a sírhant esztétikus kialakítására, a kegyeleti szempontok betartására.


SÍRBA HELYEZÉS


Vállaljuk elhunytak mindennemű temetési helybe történő végső nyugalomra helyezését, újratemetések megszervezését. Legnagyobb sírkertünkben, a Belvárosi temetőben több neves személy földi maradványait adtuk vissza az anyaföldnek pompás ceremónia keretében.


HAMVASZTÁS


Mint hogy az korunkra jellemző, a hamvasztások száma főleg a nagyvárosokban egyre magasabb arányt ér el a temetések tekintetében. Egyes településeken urnatemetőket jelölnek ki. Társaságunk üzemeltetésében kegyeletteljes munkavégzéssel, a legszigorúbb szabályozások szerint működik a Szegedi Regionális Humánhamvasztó 1985 óta.

A 145/1999. (X.1.) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásról szóló Kormány rendelet 32. § (4) pontja alapján szóló tájékoztatás:

Alap hamvasztási díj: (15.000 Ft + áfa) + hamvasztási kellékek

Szeged, 2020. november 30.


URNA ELHELYEZÉS


Urnát bárhol elhelyezhetünk, ha a terület tulajdonosa engedélyt ad rá, társaságunk így vállalja Ügyfeleink elhunytjai urnáinak elhelyezését bármely temetőben, közterületen akár dísztemetés keretei között. Lehetséges természetesen a csendes, szűk családi körben történő urnaelhelyezés is a diszkréciót preferáló Családok részére.


URNAKIADÁS


Hamvasztott elhunytak hazavitelére a lehetőség törvényileg biztosított, így módunkban áll a hamvasztott elhunytakat átadni a Család részére urnában. Az urna kiadásához kapcsolódó dokumentációt minden Ügyfelünk részére elvégezzük az urna nyomon követhetősége érdekében, melyet jogszabály ír elő.


HAMVAK SZÓRÁSA


Hamvasztott elhunytak esetén lehetséges a hamvak szórása a Belvárosi temetőben. Szóróparcellánkban egy esztétikus, alkalomhoz méltó vizes szórókút áll, előtte a búcsúztatásra alkalmas kőasztalkával, ravatalozótérrel. A szóráshoz természetesen a gyászzene biztosított.

Ezen kívül még lehetséges a hamvak Tiszába történő szórása az árvízi emlékműnél, a partról.


EXHUMÁLÁS


Elhunytjaink exhumálására leggyakrabban áthelyezés esetén kerül sor. Társaságunk természetesen kegyeletteljes körülmények között vállal exhumálást, egyben - szükség esetén - a maradványok hamvasztását, új urnahelyre történő temetését is vállalja, szervezi, bonyolítja.


ÚJRATEMETÉS


Bár nem gyakori, de ismert szertartás az újratemetés. Leginkább neves elhunytakra jellemző, így például Mihalik Kálmán újra beszentelését sorolhatnánk ide, Ő új sírhelybe. Az újratemetés lényegében azonos szertartást jelent egy hagyományos temetéssel, ám az elhunyt valamilyen formában exhumált maradványainak adjuk meg ismét - ha nem épp először - a hozzá méltó végtisztességet.


GYÁSZKÖZLEMÉNYEK ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK


Vállaljuk a Délmagyarországban megjelenítendő gyászközlemények, köszönetnyilvánítások felvételét a Lapcom kiadó által megállapított árakon, valamint a honlapunkon ingyenes megjelenést biztosítunk.


ANYAKÖNYVEZTETÉS


Az elhunyt anyakönyveztetéséhez a következő okmányokra van szükség:

az orvos által kiadott halottvizsgálati bizonyítványra, halálozási jegyzőkönyvre (statisztikai lap)

ha az elhalt nőtlen, vagy hajadon családi állapotú

személyi igazolványra,

születési anyakönyvi kivonatra

népesség nyilvántartás igazolása (személyi szám)

ha az elhalt házas családi állapotú:

az elhalt és a túlélő házastárs személyi igazolványa,

az elhalt születési anyakönyvi kivonata,

házassági anyakönyvi kivonata,

ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú:

személyi igazolványra,

születési anyakönyvi kivonata,

jogerős bontó ítélete, ha elvált családi állapotú,

vagy a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha özvegy családi állapotú.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris