„memories etched in stone”

Silencio Temetkezés

Undertakers
Services
Temetkezés

SZOLGÁLTATÁSAINK

Koporsós Temetés


A halál természetes velejárója az életnek, ám mégis nehezen engedjük el a hozzánk közel állókat, családtagjainkat, szeretteinket. Ilyen veszteség idején nehéz azzal foglalkozni, hogy milyen ügyeket kell intézni, hogyan temessük el hozzátartozónkat és mindez milyen papírmunkával jár. Az elbúcsúzás legelterjedtebb formája a koporsós temetési szertartás, amelynek teljes körű megszervezésével állunk a gyászoló hozzátartozók rendelkezésére.


Koporsós temetkezési szertartás menete


A temetés ügyintézése rengeteg szervezéssel jár és érthető, ha szerettünk elvesztése után közvetlenül nehéz ezekkel a dolgokkal szembenézni. Nálunk egy helyen megtalálja egy méltó temetéshez szükséges kellékeket, elszállítjuk szerettét, majd megtervezzük a temetés menetét.

Ha Ön is szeretne inkább a gyászra koncentrálni, mi segítünk Önnek és vállaljuk a temetkezési szertartás teljes körű ügyintézését és lebonyolítását, úgy mint a szükséges iratok beszerzése, az elhunyt hűtésének és szállításának megszervezése, a sírhellyel kapcsolatos teendők ellátása valamint a temetői illetve ravatalozói szolgáltatások megrendelése és egyeztetése.


Koporsós temetkezés választása esetén a következőket szükséges figyelembe venni:


- Egyes sírhelybe maximálisan csak 2db koporsót és 4db urnát lehet temetni.

- Kettős sírhelybe maximálisan csak 4db koporsót és 8db urnát lehet elhelyezni.

- Minden koporsós temetés alkalmával a sírhelyet 25 évre előre meg kell váltani.

- Rátemetés esetén a sír megnyitásához tisztiorvosi engedély szükséges.

- Meglévő sírba történő temetés esetén a sír felett rendelkező hozzájárulása szükséges.

 

Hamvasztásos Temetés


A koporsós temetkezés mellett a másik lehetséges temetkezési forma a hamvasztás. Irodánk segítséget nyújt a hamvasztás teljes körű lebonyolításában, valamint a hamvak méltó elhelyezésében. Igény szerint minden, hamvasztás során felmerülő feladatot ellátunk, és a folyamat összes részletéről tájékoztatást nyújtunk. Ma már arra is van lehetőség, hogy a hozzátartozók elkísérhessék az elhunytat utolsó útjára. Emellett a közvetlen hamvasztás előtti búcsúztatásra is igényelhető.


Hamvasztás menete


Az elhunyt átadása illetve a krematóriumi átvétele a rendelkezésre álló dokumentumok alapján történik Az elhunyt hamvasztásának jogi körülményeit az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1) pontjában leírtak szerint kell elvégezni. E törvény szerint az elhunyt akkor hamvasztható el, ha személyazonossága egyértelműen beazonosítható és a halottvizsgálati bizonyítvány erre szolgáló része szerint a holttest hamvasztható.

A krematóriumba befogadott elhunyt egy egyedi azonosító sorszámot kap, amely végigkíséri az elhunyt útját a halotthamvasztóban. Ezután az elhunytat hamvasztó koporsóba helyezik, amelyen megtalálható az a hamvasztási sorszám, amelyet a hamvasztó mester rögzít a hamvasztó kemence kezelőprogramjába, és aki feljegyzi a kemence üzemnaplójába a hamvasztási adatokat. A hamvasztás végeztével a hamvak egy hűtő edénybe kerülnek, onnan pedig az urnabetétbe. Végezetül, a hamvasztó mester az urnabetétet légmentes forrasztással lezárja.

Urnakiadás, hamvak hazavitele, hamvak temetéseA hamvasztást követően a hamvakat visszaszállítjuk irodánkba, amelynek időpontjáról tájékoztatjuk Önt. Az adott törvényi keretek között az urna hazavitelének nincs akadálya. Az egyik legelterjedtebb mód a hamvak úgynevezett colombárium fülkébe történő elhelyezése. A fülkét általában márvány vagy gránit lappal zárják le. A lapra véséssel viszik fel, az elhunyt nevét, születési és elhalálozási dátumát és a fülke számát. Továbbá, lehetőség van az elhunyt hamvait úgynevezett urnasírban, vagy urnakriptában a földben elhelyezni. Az urnasírra sírkövet lehet készíttetni, temetést követően bármikor, vagy sírkő nélkül lehetőség van virággal való beültetésre.


A hamvasztási csomagok tartalma: teljes körű adminisztratív ügyintézés


- ügyintézés a kórházban, patológián

- halottvizsgálati bizonyítvány és hamvasztási engedély beszerzése

- anyakönyvi kivonat beszerzése

- halotti anyakönyvi kivonat beszerzése

- haláleset bejelentése a Nyugdíjfolyósító Intézetnél


Teljes körű logisztikai ügyintézés


- elhunyt szállítása hamvasztásra és hamvak visszaszállítása irodánkba


Hamvasztási kellékek forgalmazása


- hamvasztó koporsó

- hamvakat tartó urnabetét

- műanyag egészségügyi betét


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris