„memories etched in stone”

Rex-Humánum Temetkezés

Undertakers
Services
Koporsós temetés, Hamvasztásos temetés, Dunai temetés hajóról
Hagyományos, koporsós temetési szertartás teljes körű megszervezésével állunk rendelkezésre a társaságunkat megkereső gyászoló hozzátartozók számára.


Szolgáltatási területünk Salgótarján és környékének temetőire terjed ki, de vállaljuk a temetés bármelyik Nógrád megyei településen. Amennyiben távolabbi településre szükséges szállítani az elhunytat a temetőbe, úgy cégünk vállalja a halottszállítás kegyelet teljes és pontos elvégzését, az ilyenkor felmerülő hivatali ügyintézéssel együtt. 

Az Ön igényeihez igazodva tudunk temetési időpontot adni a kiválasztott temetőben, illetve meglévő sírhely esetén leegyeztetjük a temetővel a szóban forgó sírhely megváltási idejét és állapotát is.

Koporsó választékunkat úgy alakítottuk ki, hogy abból minden megbízónk tudjon választani az igényeinek és elképzeléseinek megfelelően. Megtalálható a kegyeleti termékek széles választéka az egyszerű és egyben kedvező árfekvésű úgynevezett laminált koporsótól a még megfizethető árú tisztafából készült hatszögletű koporsókon keresztül a luxus kívánalmaknak is megfelelő exkluzív megjelenésű és anyagokat alkalmazó, középen felnyíló szarkofágokig.


Fontosnak tarjuk elmondani azt, hogy a koporsós temetési szertartások megszervezésekor figyelemmel kell lennünk a részletek megfelelő színvonalú kidolgozásának körülményeire is, amik az alábbiak lehetnek: 


Az elhunytat a kórházból munkatársaink azzal a koporsóval szállítják ki a temetőbe, amelyet Ön az irodánkban található bemutatótermünkben kiválasztott. Így garantáljuk azt, hogy az elhunyt a ravatalon a lehető legjobb állapotban lesz megtekinthető. Koporsós szertartás esetén gondoskodnunk kell a sír ideiglenes megjelöléséről egy úgynevezett sírjelzővel. Ezt az elhunyt vallása szerint sírjelző kereszttel vagy fejfával tehetjük meg. A sírjelzőkre felkerül az elhunyt neve születési és halálozási éve. Továbbá a koporsó oldalára, vagy a lábrészre felírjuk az elhunyt nevét és leélt éveinek számát, ez a koporsófelirat. A koporsó tetejére a felekezeti hovatartozása szerinti vallási jelképet (keresztet vagy kelyhet) vagy egy ízlésesen megkötetett virágból készült koporsódíszt helyezhetünk. Szükség esetén alkalmazhatunk úgynevezett rögfogót, aminek feladata a behantolásnál a koporsóra hulló föld dobogásának csillapítása. A temetőben történik az elhunyt felravatalozása, melyet végezhetünk nyitott vagy zárt koporsóval. Nyitott koporsós ravatalnál van jelentősége a szemfedőnek, mivel ezzel a textillel takarjuk le az elhunytat a koporsóban. Így csak azok a hozzátartozók, barátok, ismerősök tudják megtekinteni az elhunytat, akik az Ő koporsójához lépve felemelik a szemfedőt. 

Irodánkban munkatársaink készséggel segítenek a temetési koszorúk összeállításában illetve a határidőre történő gyászhirdetés feladásának ügyintézésében.


Önnek csak az a dolga, hogy befárad irodánkba és ismerteti velünk igényeit a temetéssel kapcsolatosan, a megvalósítást bízza szakembereinkre, akik legjobb tudásukkal állnak az Ön segítségére.


Az elhunyt koporsóját a ravatalozóban megtartott búcsúszertartás után munkatársaink vagy a halottaskocsiba helyezik vagy kézben örök nyughelyére, a sírhelyhez viszik. Az elhunytat utolsó útjára kísérik a szertartást lebonyolító pap vagy polgári búcsúztató személy és a gyászoló család tagjai. Itt történik meg a koporsó leengedése a sírba, s végül az utolsó búcsúzás, melyet jelképesen egy marék föld koporsóra szórásával, vagy a sírba egy szál virág ejtésével végeznek el a közeli családtagok. Ezután munkatársaink megkezdik a sír behantolását. A sírhelyet a behantolást végző sírásók megjelölik a sírjelzővel és e köré a sírra elhelyezik a hozzátartozók által hozott koszorúkat. A szertartás lezárásaként itt nyilvánítanak részvétet a család részére a temetésen megjelent hozzátartozók és ismerősök. 

Egyedülállóan csak a Rex-Humánum Temetkezés kínálatában találja meg a Magyarországon elérhető legkülönlegesebb és exkluzívabb koporsókat! Amerikai típusú fém vagy fa koporsókat ajánlunk a figyelmébe raktárról, azonnali szállítással akár hétvégén vagy ünnepnapokon is!


Hamvasztásos temetés


Az elhunyt hamvasztásának ügyintézésében és hamvainak temetőben történő ravatalozásának és temetésének méltó megrendezésében segítünk Önnek.


Szolgáltatásunk kiterjed az elhunyt holttestének kórházból, halottasházból vagy temetőből a hamvasztó üzembe történő szállításának lebonyolítására, a hamvasztás elvégzésére, a hamvak irodánkba vagy a temetési helyre történő visszaszállítására. Az elhunyt hamvasztása során a hatályos jogszabályoknak megfelelő hamvasztási kegyeleti kellékeket alkalmazunk, melyek kiterjednek a hamvasztó koporsóra, hamvakat tartalmazó urnabetétre és egyéb szükséges kellékekre.

A hamvakat haza viheti és otthonában, a közelében tarthatja, vagy a temetőben, sírhelyben helyezheti el az urnát. A hamvak elhelyezésére több típusú sírhely áll rendelkezésére, melyek lehetnek urnafülke, urnasír vagy urnakripta illetve az urnát meglévő koporsós sírba is temetheti.

Cégünk a temetést teljes körűen megszervezi tekintettel az Ön elvárásaira és kívánalmaira. A temetési időpont kitűzése után munkatársunk egyezteti a temetővel a ravatalozó terem igénybevehetőségét, illetve a többi kiegészítő szolgáltatás igény szerinti megszervezését. Ezek lehetnek a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, lakáson történt elhalálozás esetén a hamvasztási engedély tisztiorvosi hivatalból történő beszerzése, a temetési beszéd egyházi vagy polgári szertartás szerinti megszervezése, a temetés időpontjára a koszorúk megköttetése, esetleges sírkőmunkálatok elvégeztetése, gyászhirdetés feladása a helyi újságokba.


Hamvak temetése hajóról a Dunába


Az elhunyt hamvainak hajóról a Duna folyamba történő temetésére nyílik lehetőség minőségi környezetben, megindító szertartással.


Ha Önt vagy az elhunytat valamilyen emlék vagy korábbi kapcsolat fűzi a Duna folyamhoz, illetve az elhunyt kifejezett kérése az volt, hogy hamvait szórják a Dunába, akkor ezt a temetési formát ajánljuk figyelmébe. Ez a szertartási forma a hamvasztásos temetés személytelenségét kompenzálja a minőségi kialakítású hajó berendezéssel, a hajó személyzetének empatikus viselkedésével, illetve azzal a körülménnyel, hogy a hozzátartozók a temetés megtörténte után együtt maradnak addig, amíg a hajó ki nem köt. Nem utolsó sorban nyáron klimatizált, télen pedig fűtött a búcsúztatás helyszínéül szolgáló hajó belső tere.

A teljes körű ügyintézés és szertartás menete:

Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát a szükséges iratokkal munkatársunk beszerzi a halál helye szerinti polgármesteri hivatal Okmányirodáján. Leegyeztetjük és lefoglaljuk az Ön által kiválasztott temetési időpontot és rendezzük a szertartás költségeit. Megszervezzük az egyházi vagy polgári szertartás szerinti búcsúztató személy – katolikus pap, református lelkész vagy világi szónok - közreműködését a temetésen. Gondoskodunk az elhunyt holttestének hamvasztásra történő elszállításáról a kórház patológiájáról vagy a temetőből a megjelölt hamvasztó üzembe. Itt megtörténik a hamvasztás és a hamvak légmentesen lezárható műanyag urnabetétbe történő elhelyezése, melyre egy időben eltávolíthatatlan módon feltüntetésre kerülnek az elhunyt adatai és a hamvasztás azonosító jelei. A művelet megtörténte után a hamvakat munkatársaink visszaszállítják irodánkba, áthelyezik azokat a kiválasztott bio urnába és kiszállítják a szórás helyéül szolgáló hajóra, ahol a hajó kapitányának átadják az urnát.


A temetés kezdő időpontja előtt fél órával a hajó személyzete fogadja a gyászoló hozzátartozókat a hajón. A hajó a pesti oldalon, a Margitszigettel szemben a Dráva utcától lassan, méltóságteljesen elindul a búcsúztatás helyszínére, a Népsziget déli részéhez. Az úton megtörténik az elhunyt polgári, vagy egyházi szertartás szerinti búcsúztatása. A búcsúztatóbeszéd végére a hajó megérkezik a temetés helyszínére ahol a hajó személyzete az elhunyt hamvait tartalmazó urnát a Duna vizére helyezi. Az urna az elhunyt hamvaival csendesen elmerül a habokban. A gyászoló család és a temetésen megjelentek egy-egy szál virággal búcsúznak el szeretett halottjuktól, melyet a Duna vizébe dobnak. A hajó visszatér kiindulási pontjához.


Az Ön igényeinek megfelelően vállaljuk a kórházban az elhunyt Halottvizsgálati Bizonyítványának és Statisztikai lapjának beszerzését, ha van a kórházi hűtési díj kifizetését, az elhunyt öltöztetésének, sminkelésének megrendelését a ruházat leadásával együtt, illetve ha nem egészségügyi intézményben történt a haláleset, akkor a hamvasztáshoz szükséges illetékes Tisztiorvosi Hivatal engedélyének beszerzését.

Halotti tor a hajón:


Az elhunyt hamvainak temetési szertartása után a hajón tudja vendégül látni a temetésen megjelent családtagokat, barátokat és ismerősöket. Nem kell felkészülnie, utána járnia arra, hogy hol is tudja megrendezni a fogadást, elég jeleznie cégünk felé ezt az igényét. Munkatársaink mindent elintéznek Ön helyett!

A részletekről irodánkban vagy telefonon kaphat pontos felvilágosítást.

 

Megközelíthetőség:


A temetési hajó a Pesti alsó rakpart utolsó kikötőjéből, a Dráva u. – Révész u. közötti szakaszról fut ki.

A kikötő megközelíthető a 3-as metró Dózsa György úti megállójától (vagy a Jászai Mari téri végállomástól) a 75-ös trolibusszal a Dráva utcai megállóig, onnan néhány perc gyalog.

Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris