„memories etched in stone”

Makra-Kő Kft.

Headstone maker
Services
Temetkezés
Temetkezéssel kapcsolatos tudnivalók
Teendők haláleset bekövetkezésekor


Lakáson történő elhalálozás esetén:


Munkaidőben az elhunyt háziorvosa, munkaidő után a területileg illetékes ügyeleti orvos kihívása szükséges haláleset bekövetkeztekor. A Halott–vizsgálati bizonyítványt – mely az orvos birtokában lévő okmány - az orvos tölti ki, melyben nyilatkozik, hogy kér-e boncolást. Amennyiben az ügyeletes orvos végzi az elhunyt vizsgálatát, abban az esetben az 5 példányos Halott-vizsgálati bizonyítványt alá kell íratni a háziorvossal. Az elszállítási engedélyben az orvos elrendeli, hogy az elhunytat hova kell szállítani. Amennyiben az orvos úgy dönt, hogy kórboncolást tart szükségesnek, akkor az elhunytat a kórház halott hűtőinek egyikébe szállítják. Ebben az esetben az elhunyt ruháját be kell vinni a kórház patológiai osztályára. Ha azonban nem tartja szükségesnek a boncolást, akkor az elhunytat a köztemető halott hűtőjébe szállítják.

Az elhunyt elszállítására, a család hívja a Makra-kő Kft. temetkezési szolgáltatót. (A községekben, a helyi temetkezési vállalkozóval lehet felvenni a kapcsolat a temetéshez szükséges ügyek intézése végett, valamint célszerű már az elhunyt elszállításához is a temetkezési szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot.)


A temetés intézéséhez a következő okmányok szükségesek:


  • Az elhunyt személyi igazolványa
  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Házassági anyakönyvi kivonat

  • Ha elvált, az elválás tényét igazoló okirat


Ha családi állapota özvegy, akkor párja halotti anyakönyvi kivonata kórházban történő elhalálozás esetén javasoljuk, hogy:

A család, a személyes dolgok átvétele végett keresse fel azt az osztályt, ahol a hozzátartozója elhunyt. A boncolás mellőzését az osztályon írásban kérhetik a hozzátartozók. A patológiai osztályra, az elhunyt részére ruhát kell biztosítani, vagy halotti leplet lehet vásárolni a temetkezési cégnél, hamvasztásos temetés esetén. A patológiai osztályon az öltöztetési és hűtési díjat rendezni kell. A kórház kiszállítási engedélyt ad, melytől függ, hogy mikor temethető az elhunyt. Elhunytat szállítani, szállítatni csak a kiszállítási engedély alapján, a Halott-vizsgálati bizonyítvány megléte mellett szabad.


Rendkívüli halál esetén:

Rendkívüli halál esetén (pl.: baleset, öngyilkosság, közterületen történő haláleset) értesíteni kell az orvost és a rendőrséget. Abban az esetben, ha az orvos boncolást ír elő, csak a rendőrség által kiadott temetési engedéllyel lehet a temetést és a hamvasztást is intézni. Külföldön történő elhalálozás esetén befogadó nyilatkozatot kell kérni a temető üzemeltetőjétől. A befogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elhunyt adatait: név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születési idő; és azt, hogy melyik temetőben szeretnék az elhunytat temetni. Kórházban, illetve rendkívüli elhalálozás esetén, a szállítási, temetési engedély kézhez vétele után, keresse fel a Makra-kő KFT-t. Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a család vagy a temetkezési szolgáltató szerezheti be az Anyakönyvi Hivatalban. Amennyiben továbbá kérdések merülnének fel, abban az esetben kérjük keressék fel a Makra-kő KFT-t a 06-30-8522247 telefonszámon. 


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris