„memories etched in stone”

KEGYELET 2000 KFT.

Undertakers
Services
KOPORSÓS TEMETÉS, URNÁS TEMETÉS, HAMVASZTÁS

 INGYENES RAVATALOZÁS

 INGYENES halott hűtési díj: teljes körű szolgáltatás megrendelése esetén 

  - Veszprém, Juhar u. 8. szám alatt

 

- Az elhunyt szállítása, 

- Az elhunyt szállítása a megrendelő által megjelölt temetőbe, 

- Temetések teljes körű ügyintézése, lebonyolítása, 

- Hagyományos koporsós temetés, rátemetés,

- Hamvasztásos temetések megszervezése urnaelhelyezéssel temetőben, altemplomban,


 

Árak: 

- Urnák      5.080,- Ft-tól

- Koporsók 66.040,- Ft-tól

- Hamvak díszurnában történő kiadása irodánkból hozzátartozó kérésére, 

- Exhumálás, 

- Az elhunyt kegyeleti kellékekkel való ellátása (koporsó, urna, szemfedél, sírjelző,stb), 

- A hamvak szállítása a megrendelő által megjelölt rendeltetési helyre, 

- A hamvak postázása, 

- Halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, 

- Polgári búcsúztatás megszervezése, 

- Egyházi búcsúztatás megszervezése, 

- Koszorúrendelés 

- Sírgondozás


Egyéb szolgáltatások: 

- Díjtalan tanácsadás, felvilágosítás 

- Ügyintézés a kórházban, a felvételi irodán, és a kórbonctanon, 

- Tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése, 

- Anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése, 

- Újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők, 

- Koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással, 

- Halott szállítás, öltöztetése, 

- Sírkő bontás-helyre állítás, koporsó, kereszt, fejfa, urna, sírásás, ravatalozás, dekorálás, sírgondozás biztosítása, 

- Polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása, 

- Fúvós és vonós zenekar felkérése, 

- Hamvasztás, hamvak szórása és hamvak szállítása, 

- Özvegyi nyugdíj és temetési segély igényléséhez szükséges nyomtatványok biztosítása.  

BUDAPEST-en is vállaljuk a temetkezési szolgáltatás teljeskörű lebonyolítását.


Do you want to become our partner? Register your funeral services now!
Your services and your enterprise can appear on our website, after having completed a few steps and submitting some of your data. After registration you can fulfil your profile with details: introduction, detailed presentation of your services, uploading pictures, giving contact information.
Lapidaris